Skip to main content
Skip table of contents

Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Documentatie Grondwaterstandonderzoek GLD

Productie (vanaf  1 januari 2021)

versie 1.0

Scopedocument

Scopedocument GLD 1.2

Gegevenscatalogus

Gebruikersvriendelijke versie catalogus GLD 1.0

Verslag van publieke consultatie

n.v.t.

Werkafspraken (cumulatieve evt.)

Werkafspraak samenhang Grondwatermonitoringdomein

Werkafspraak: ‘Organisatienaam Grondwaterstandonderzoek (GLD)’

uitbreiding GLD en GAR waardelijsten ‘procedures’

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservices

Berichtencatalogus innameservices GLD

Voorbeeldberichten innameservices

Voorbeeldberichten innameservices GLD

Berichtencatalogus uitgifteservices

Berichtencatalogus uitgifteservices GLD

Voorbeeldberichten uitgifteservices

Voorbeeldberichten uitgifteservices GLD

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

URL's publieke REST services

publieke REST service

Voorbeeldberichten aanleveren GM in samenhang

Aanleveren grondwatermonitoring in samenhang

CSV uitgifte GLD (prototype)

Grondwaterstandonderzoek (GLD) (broservices.nl)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.