Skip to main content
Skip table of contents

Tokens

Wat zijn tokens?

Een token is een unieke code. In het Bronhouderportaal bestaat deze uit twee delen: de code en een bijbehorende username.

Een token kan opgenomen worden in aanleversoftware. Deze software legt via de Aanlever-API contact met het Bronhouderportaal om automatisch aan te leveren of om te valideren. De leverancier kan de API-documentatie raadplegen om te bekijken hoe dat werkt.

De demo-omgeving van het Bronhouderportaal heeft eigen API-documentatie.

De leverancier kan geautomatiseerd blijven aanleveren totdat de token verwijderd is door de projectbeheerder van de bronhouderorganisatie of de leverancier, of totdat het project gesloten wordt door de projectbeheerder.

Elk token is uniek en alleen te gebruiken voor de eigen organisatie.

Dataleveranciers kunnen zelf een token aanmaken als zij een machtiging van een bronhouderorganisatie ontvangen hebben. Een medewerker van de bronhouderorganisatie hoeft dus geen token aan te maken voor een dataleverancier.

Behandel de token vertrouwelijk. Deel de token alleen met je collega die aan gaat leveren, of om in te voeren in de gebruikte aanleversoftware. Deel de token nooit met iemand buiten de eigen organisatie.


Er zijn verschillende soorten tokens in het Bronhouderportaal:

Klik op het type token voor een toelichting.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.