Skip to main content
Skip table of contents

BHR-GT voorbeeldberichten uitgifte


Deze voorbeeldberichten zijn onderdeel van de documentatie van BHR-GT versie 2.1 en zijn gevalideerd tegen de XSD van versie 2.1 van de uitgifteservice.

Twee van de onderstaande voorbeeldberichten BHR_GT_1.0_xxx zijn onderdeel van de documentatie van BHR-GT versie 1.1, die nog tot 1 januari 2022 in Productie staat. Deze bijlagen zijn voorzien van versienummer 1.1

File Modified

XML File BHRGT_1.1_dispatchDataRequest.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_Request_BoundingBox.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_Request_Cirkel.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_Request_Cirkel_error.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseAfwijzing.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseLevering.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseParseFault.xml

Sept 05, 2023

XML File DC_ResponseSoapFault.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseAfwijzing.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_ResponseBHR_GT_O_DP.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.