Skip to main content
Skip table of contents

Mijnbouwconstructie (EPC)

Documentatie Mijnbouwconstructie EPC

Acceptatie (vanaf datum 15 juli 2022)

Scopedocument

scopedocument domein Mijnbouwwet versie 0.99

Gegevenscatalogusgebruikersvriendelijke versie catalogus EPC v0.99
Werkafspraak

Mijnbouwconstructie (EPC) met technische wijzigingen bij implementatie van catalogus 0.99

Verslag publieke consultatieverslag publieke consultatie versie 0.9
StorymapStorymap Mijnbouwwet
Berichtencatalogus innameservicesEPC Berichtencatalogus innamewebservice
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innameservicesEPC Inname voorbeeldberichten
Berichtencatalogus uitgifteservicesEPC Berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgifteservicesEPC Uitgifte voorbeeldberichten

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen tijdens in productie name.

https://github.com/BROprogramma/EPC/tree/master/XSD
Overzicht beschikbare operaties domein MijnbouwwetMijnbouwwet overzicht beschikbare operaties
URL's publieke REST servicesREST services voor EPC volgen op een nader te bepalen datumJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.