Skip to main content
Skip table of contents

BRO Beheer roadmap 2022 - 2025

Deze pagina vervalt per 31 december 2022

Hier wordt de roadmap voor Beheer van de BRO weergegeven, zoals deze in januari 2022 is vastgesteld. Het is een visuele weergave van de issues die zijn opgenomen in het BRO beheerplan 2022, inclusief meerjarenperspectief 2022-2025 

December 2022 verwachten wij het beheerplan 2023 incl. meerjarenperspectief t/m 2026 te kunnen publiceren.

De roadmap voor het BRO programma Fase I, de ontwikkeling van het BRO systeem en geplande registratieobjecten, vind u op de volgende pagina.

Door een klik op onderstaande figuren kunt u de weergave uitvergrotenimage2022-2-1_17-25-8.pngimage2022-2-1_17-25-55.png


image2022-2-1_17-27-3.png


image2022-3-2_14-24-4.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.