Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht leverende bronhouders - Grondwaterstandonderzoeken

 In verband met de wachtrijen en het stagneren van doorleveringen van Grondwaterstandonderzoeken (GLD's) vragen wij data-leveranciers en bronhouders om leveringen van relatief grote bestanden GLD's van te voren aan te melden bij de BRO Servicedesk. Dan gaat het met name om leveringen met historische data.

Op deze pagina houden wij de actuele planning bij voor het aanleveren van Grondwaterstandonderzoeken (GLD's). Voor vragen of opmerkingen: neem contact op met de BRO Servicedesk.


Datum startafgerondBronhouderVerwachtte aantal metingen*

*aantal bij benadering

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.