Skip to main content
Skip table of contents

Mijnbouwwetvergunning (EPL)

Documentatie Mijnbouwwetvergunning EPL

Acceptatie (vanaf datum 15 juli 2022)

Scopedocumentscopedocument domein Mijnbouwwet versie 0.99
Gegevenscatalogusgebruikersvriendelijke versie EPL gegevenscatalogus versie 1.99 (3-5-2021)
WerkafspraakMijnbouwwetvergunning (EPL) met technische wijzigingen bij implementatie van catalogus 2.0
Verslag publieke consultatieVerslag publieke consultatie versie 1.9
StorymapStorymap Mijnbouwwet
Berichtencatalogus innameservicesEPL berichtencatalogus innamewebservice
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innameservicesEPL voorbeeldberichten inname
Berichtencatalogus uitgifteservicesEPL berichtencatalogus uitgifte
Voorbeeldberichten uitgifteservicesEPL voorbeeldberichten uitgifte

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Beschikbaar op een nader te bepalen datum!

https://schema.broservices.nl/
Overzicht beschikbare operaties domein MijnbouwwetMijnbouwwet overzicht beschikbare operaties
URL's publieke REST servicesREST services voor EPC volgen op een nader te bepalen datum
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.