Skip to main content
Skip table of contents

GMN uitgifte voorbeeldberichten

Deze berichten komen overeen met de GMN gegevenscatalogus. Ze zijn niet getest op de software die in productie staat.


File Modified

XML File dispatchDataRequest.xml

Sept 05, 2023

XML File dispatchDataResponse_BRO_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File dispatchDataResponse_GMN_PO.xml

Sept 05, 2023

XML File dispatchDataResponse_GMN_PO_DP.xml

Sept 05, 2023

XML File dispatchDataResponse_GMN_PPO.xml

Sept 05, 2023

XML File dispatchDataResponse_GMN_PPO_DP.xml

Sept 05, 2023

XML File dispatchDataResponse_Rejection.xml

Sept 05, 2023

XML File ParseFault.xml

Sept 05, 2023

XML File SoapFault.xml

Sept 05, 2023JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.