Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

Documentatie Grondwatersamenstellingsonderzoek GAR

Productie (vanaf  1 januari 2021)

versie 1.0

ScopedocumentScopedocument GAR
GegevenscatalogusGebruikersvriendelijke versie catalogus GAR 1.0
Verslag van publieke consultatien.v.t.
Werkafspraken (cumulatieve evt.)

Werkafspraak samenhang Grondwatermonitoringdomein

Generieke werkafspraak GAR stoffenlijst &

De actuele lijst zelf

Uitbreiding GAR waardelijsten ‘procedures’

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservicesBerichtencatalogus innameservices GAR
Voorbeeldberichten innameservicesVoorbeeldberichten innameservices GAR
Berichtencatalogus uitgifteservicesBerichtencatalogus uitgifteservices GAR
Voorbeeldberichten uitgifteservicesVoorbeeldberichten uitgifteservices GAR

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/
URL's publieke REST servicespublieke REST service
Voorbeeldberichten aanleveren GM in samenhangAanleveren grondwatermonitoring in samenhang
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.