Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

Documentatie Grondwatersamenstellingsonderzoek GAR

Productie (vanaf  1 januari 2021)

versie 1.0

Scopedocument

Scopedocument GAR

Gegevenscatalogus

Gebruikersvriendelijke versie catalogus GAR 1.0

Verslag van publieke consultatie

n.v.t.

Werkafspraken (cumulatieve evt.)

Werkafspraak samenhang Grondwatermonitoringdomein

Generieke werkafspraak GAR stoffenlijst &

De actuele lijst zelf

Uitbreiding GAR waardelijsten ‘procedures’

storymap

Storymaps grondwatermonitoring

Berichtencatalogus innameservices

Berichtencatalogus innameservices GAR

Voorbeeldberichten innameservices

Voorbeeldberichten innameservices GAR

Berichtencatalogus uitgifteservices

Berichtencatalogus uitgifteservices GAR

Voorbeeldberichten uitgifteservices

Voorbeeldberichten uitgifteservices GAR

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

URL's publieke REST services

publieke REST service

Voorbeeldberichten aanleveren GM in samenhang

Aanleveren grondwatermonitoring in samenhang

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.