Skip to main content
Skip table of contents

Wijzigingshistorie

Overzicht van de laatste wijzigingen in deze handleiding.

Wijzigingen januari 2022

Er is een grote update geweest tussen oktober 2021 en 20 januari 2022. De versie van 20 januari 2022 komt overeen met de op dat moment beschikbare applicatie Bronhouderportaal. 

Lijst met wijzigingen volgt nog.

Wijzigingen oktober 2021

Deze versie is gepubliceerd op 28 oktober en komt inhoudelijk overeen met de vorige versie (welke via het Bronhouderportaal werd gepubliceerd)

Er zijn in deze versie nog geen wijzigingen gedaan. 

Wijzigingen worden verwacht in Q4 van 2021, analoog aan de aanpassingen aan het Bronhouderportaal.

In de tussentijd zullen er veel verschillen bestaan tussen deze handleiding en de beschikbare applicatie Bronhouderportaal.

Wijzigingen tot oktober 2021 - in vorige versie

Deze handleiding is vanaf 28 oktober 2021 beschikbaar via de BRO Productomgeving en zal op deze plaats actueel worden gehouden. De vorige versie van de handleiding werd gepubliceerd via het Bronhouderportaal zelf. Onderstaand een overzicht van de wijzigingshistorie van de vorige versie.

Overzichten: Probleemoplossing
Overzicht van de meest voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.
maandag 15 maart 2021 | Mogelijke foutmeldingen bij het verwijderen van een project toegelicht.

Bronhouders: Projecten beheren
Als Bronhouder kunt u projecten aanmaken en beheren om uw aanleveringen te organiseren.
maandag 15 maart 2021 | Nadere beschrijving toegevoegd over hoe een project te verwijderen.

Overzichten: Releasenotes
Chronologisch overzicht van uitbreidingen en verbeteringen in het Bronhouderportaal.
maandag 15 maart 2021 | Nadere beschrijving toegevoegd over hoe een project te verwijderen.

Bronhouders: Projectmachtigingen beheren
Als Bronhouder kunt u voor een project machtigingen uitgeven aan leveranciers en deze machtigingen beheren.
maandag 21 december 2020 | Instelmogelijkheid automatisch goedkeuren en accorderen toegelicht

Bronhouders: Bestanden aanleveren
Als Interne Leverancier kunt u voor een project bestanden aanleveren.
dinsdag 24 november 2020 | Maximaal toegestane leveringsgrootte vermeld

Leveranciers: Bestanden aanleveren
Op basis van een Aanlevermachtiging bestanden aanleveren aan het Bronhouderportaal
dinsdag 24 november 2020 | Maximaal toegestane leveringsgrootte vermeld

Leveranciers: Aanlevertokens beheren
Als leverancier kunt u tokens aanmaken en beheren om geautomatiseerd aan te leveren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering van tekst en afbeeldingen

Sitemap: Wijzigingshistorie
Overzicht van de laatste wijzigingen in deze handleiding.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Sitemap: Inhoudsopgave
Alle pagina's in deze handleiding met vermelding van de laatste wijzigingen
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Archief bekijken
Als gebruiker kunt u de procesverslagen inzien van succesvol verwerkte brondocumenten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Leveringen vaststellen
Als Bronhouder kunt u formeel akkoord geven voor aanleveringen in een project als die inhoudelijk zijn goedgekeurd.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Leveringen controleren
Als Interne Controleur kunt u bestanden die voor een project zijn aangeleverd inhoudelijk controleren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Leveringen bekijken
Als gebruiker in een project kunt u aangeleverde bestanden terugzien op de landkaart en inhoudelijke details inzien.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Aanlevertokens beheren
Als Bronhouder kunt u voor een project tokens uitgeven aan interne leveranciers voor geautomatiseerd aanleveren en deze tokens beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Projectautorisaties beheren
Als Bronhouder kunt u binnen een project collega's autoriseren voor hun taak.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Gegevensmodel
Opbouw van de gegevensstructuur in het Bronhouderportaal.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Ontwerpschema
Samenhang in de BRO-Keten
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Rapporten
Beschikbare overzichtslijsten voor bronhouders en leveranciers.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Autorisaties beheren
Als Beheerder kunt u algemene gebruikersautorisaties aanmaken en beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Notificaties
Overzicht van de meest voorkomende e-mailnotificaties van het Bronhouderportaal en wat ze voor u betekenen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Gebruikersaccounts beheren
Als Beheerder kunt u lokale gebruikersaccounts aanmaken en beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Rollen en rechten
Overzicht van verschillende gebruikersrollen en hun rechten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Organisatie beheren
Als Beheerder kunt u algemene voorkeursinstellingen voor de bronhouderorganisatie beheren.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Spelregels
Het Bronhouderportaal kent een paar regels en beperkingen die nodig zijn om de integriteit van het aanleverproces te waarborgen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Machtigingen delegeren
Ontvangen machtigingen delegeren en beheren
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Taakverdeling
De taakverdeling in de aanlevering kan worden ingericht zoals met betrokken partijen is afgesproken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Leveringen controleren
Bestanden aanleveren
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Leveringen bekijken
Als gebruiker kunt u bestanden in het Bronhouderportaal zelf bekijken
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Gebruikersprofiel beheren
Als gebruiker kunt uw persoonlijke voorkeursinstellingen beheren in uw gebruikersprofiel.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Aanleverproces
De afhandeling van een aanlevering gebeurt in vijf vaste stappen die per stap flexibel zijn in te richten.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Nut en noodzaak
Het Bronhouderportaal helpt om de kwaliteit en authenticiteit van de ondergrondgegevens in de BRO op een uniforme wijze te borgen.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Even oefenen
Als nieuwe gebruiker kunt u het Bronhouderportaal in de Demo-omgeving uitproberen om snel wegwijs te worden.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Overzichten: Systeemvereisten
Overzicht van voorwaarden waaraan computers moeten voldoen om het Bronhouderportaal te kunnen gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Inloggen
Met eHerkenning 2+ inloggen op het Bronhouderportaal.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Inloggen
Voor medewerkers van een bronhouderorganisatie zijn er twee verschillende inlogmethoden beschikbaar
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Beschrijving
Het Bronhouderportaal is een webapplicatie voor de aanlevering van ondergrondgegevens aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Leveranciers: Vooraf
Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Bronhouders: Vooraf
Als uw nieuw bent bij de BRO dient u eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

Algemeen: Leeswijzer
Hoe deze online handleiding te gebruiken.
dinsdag 29 september 2020 | Verbetering afbeelding

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.