Skip to main content
Skip table of contents

Generieke werkafspraak waardelijsten GAR

Voor tussentijdse aanpassingen cq uitbreidingen van de waardelijsten, behorende bij de vastgestelde gegevenscatalogus heeft het BRO programma een generieke werkwijze vastgesteld. Voor meer informatie over deze werkwijze: zie proces generieke werkafspraak waardelijsten. Door deze werkwijze kunnen tussentijdse aanpassingen aan de waardelijsten plaatsvinden zodat niet gewacht hoeft te worden op juridische aanpassing van de gegevensstandaard voor het aanleveren van waardevolle informatie aan de BRO.

Op deze pagina staan de vastgestelde aanpassingen/uitbreidingen van waardelijsten op de gegevenscatalogus van het Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR). Deze informatie is met name bedoeld voor bronhouders en hun software- en dataleveranciers binnen het werkveld van Grondwaterstandonderzoek. 

In onderstaande tabel is de naam en omschrijving aangegeven plus informatie over de beschikbaarheid: waarbij de verwachting voor ingangsdatum kan worden weergegeven dan wel de datum waarop de wijziging is released in onze software en dus beschikbaar is voor gebruikers. Onder de tabel is de volledige documentatie weergegeven per wijziging. Via het menu in de rechterbalk kun je rechtstreeks doorklikken naar de betreffende documentatie.

Versioneringstabel

catalogus

versie

aanpassing/aanvulling Waardelijst

naam

omschrijving

datum

status

1.0 in werking getreden:

1 januari 2021GAR 1.0 Aanp_Waardelijst 1

uitbreiding 'procedures'

op verzoek van de Provincies en RIVM is  hun meest recente beoordelingsprocedure toegevoegd aan de respectievelijke waardelijst

12 september 2022

released, beschikbaar
Aanpassingen Waardelijsten

GAR 1.0 Aanp_Waardelijst 1

6.3 Beoordelingsprocedure (waardelijst van 5.3.1.6 beoordelingsprocedure)


Toegevoegd is:

  • qCProtocolProvinciesEnRIVMv2021


De uitbreiding van de GAR waardelijst in bestaande codelijsten verloopt via de generieke werkafspraak ’Proces generieke werkafspraken bestaande BRO codelijsten’.

Beschrijving codes GAR uitbreiding waardelijsten procedures

6.3 Beoordelingsprocedure


waardeIMBROIMBRO/AOmschrijving
qCProtocolProvinciesEnRIVMv2021VV

Het kwaliteitscontrole protocol: 'Protocol voor datakwaliteitscontrole (QC) - Kwaliteitsborging grondwaterkwaliteitsdata provincies & RIVM; versie 2021.'

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.