Skip to main content
Skip table of contents

Catalogus CPT

product (*versiedatum in werkingpublicatiedatum
Juridische gegevenscatalogus CPT1.0 1-1-2018
Gebruiksvriendelijke gegevenscatalogus1.01-1-201827-6-2017
Juridische gegevenscatalogus CPT1.0.99 1-1-202315-7-2022

TODO: Juridische catalogus CPT

Memo wijzigingen 1.1 t.o.v. 1.0

1.11-1-20231-8-2022

(*    De juridische versie van de catalogus, betreft de versie zoals deze is opgenomen in de Regeling Basisregistratie Ondergrond. In de gebruiksvriendelijke versie zijn toelichtingen op de catalogus opgenomen en de betreffende versie is 'klickable' gemaakt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.