Skip to main content
Skip table of contents

BHR-P voorbeeldberichten innameservice


Deze versie is onderdeel van de documentatie voor versie 2.0 BHR-P.

Het voorbeeldbericht registrationRequest (innameverzoek) voegt de gegevens van een nieuw bodemkundig booronderzoek toe aan de LV-BRO, bestaande uit de algemene gegevens en de boormonsterbeschrijving. Het voorbeeldbericht correctionRequest (correctieverzoek) vervangt de geregistreerde gegevens van hetzelfde bodemkundig booronderzoek, bestaande uit met name de boormonsteranalyse.

File Modified

XML File correctionRequest.xml

Sept 05, 2023

XML File registrationRequest.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.