Skip to main content
Skip table of contents

GMN Berichtencatalogus innamewebservice

Inleiding

Dit document beschrijft hoe een bronhouder en/of dataleverancier de gegevens over een grondwatermonitoringnet (GMN) kan opnemen in een verzoek voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het document veronderstelt dat de lezer bekend is met de GMN gegevenscatalogus en het Bronhouderportaal. Nadere informatie is te vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Het document veronderstelt dat de lezer beschikt over de kennis en vaardigheid om een XML-bestand te lezen en te schrijven.

De focus van het document ligt op het beschrijven van de structuur van de mogelijke berichten aan de hand van enkele voorbeelden. Andere zaken zoals definitie, kardinaliteit, domein en bedrijfsregels met betrekking tot de gegevensinhoud van de berichten staan in de gegevenscatalogus. Vervolgstappen, zoals het valideren (testen), aanbieden en verwerken van een BRO-verzoek, staan beschreven in het Bronhouderportaal (zie www.basisregistratieondergrond.nl).

Leeswijzer

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

Contactinformatie

Algemene informatie, documentatie en voorbeeld XML-berichten kunt u vinden op www.basisregistratieondergrond.nl.

Heeft u een vraag over de BRO? Wij staan voor u klaar om u te helpen.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kunt contact opnemen met de BRO Servicedesk via een mail naar support@broservicedesk.nl .

Of bel ons op telefoonnummer 088 - 8664 999. Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Versiehistorie

VersieDatumOmschrijving
0.112-02-2019Increment 1: Algemene gegevens en eerste opzet buisverwijzing.
0.226-08-2019Increment 2: Alleen algemene gegevens, geen buisverwijzing.
0.328-02-2020Increment 3: Gebaseerd op versie 0.99 van de gegevenscatalogus; correctieverzoeken in hoofdstuk 2 en 4 nog buiten scope.
1.006-03-2020Increment 3: Definitieve eerste versie gebaseerd op versie 0.99 van de gegevenscatalogus.
1.118-12-2020Feature team correcties: maximaal 1 meetpunt in de brondocumenten GMN_MeasuringPoint, GMN_MeasuringPointEndDate en GMN_TubeReference.
1.1.123-12-2020Verwijzing naar (test-)voorbeeldberichten op BRO productomgeving
1.1.222-02-2021ReplaceRequest en MoveRequest geactiveerd voor GMN_StartRegistration.
1.1.322-02-2021Pagina redactioneel grondig geherstructureerd.
1.1.424-03-2021Omschrijving bij Partialdate uitgebreid.
1.1.525-03-2021TIP "Start met 1 meetpunt als de datum niet volledig bekend is" toegevoegd bij brondocument GMN_StartRegistration.
1.1.626-03-2021subpagina GMN BCI BRO-verzoeken: verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van de codelijst CorrectionReason.
1.1.729-03-2021Verwijzing naar pagina met generieke beschrijving van het gebruik van een codelijst.
1.1.8

 

Disclaimer toegevoegd dat correctieverzoeken momenteel ten dele out-of-scope zijn. Zie de pagina's GMN BCI BRO-Verzoeken en GMN BCI Brondocumenten.
1.2.021-06-2021Correctieverzoeken en voorbeeldberichten voor brondocumenten anders dan GMN_StartRegistration bijgewerkt voor realisatie, maar nog steeds buiten scope (uitgegrijsd).
1.2.101-07-2021Uitgegrijsde correctieverzoeken en voorbeeldberichten binnen scope geplaatst (zwart gemaakt).
1.2.207-09-2021Alles-in-1-brondocument GMN_WithHistory toegevoegd.
1.2.327-09-2021insertRequest van GMN_MeasuringPointEndDate toegevoegd.
1.2.419-10-2021redactionele aanpassingen GMN BCI scenario's

Voorbeeldberichten

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Voorbeeldberichten

Enumeraties (niet-beheerde waardenlijsten)

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Enumeraties

Codelijsten (beheerde waardenlijsten)

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Codelijsten

Vertaaltabel

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Vertaaltabel

Levensloop, gebeurtenissen, formele geschiedenis, materiële geschiedenis en aanvullende regels

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Levensloop

BRO-Verzoeken

Zie de onderlingende pagina GMN BCI BRO-Verzoeken

Brondocumenten

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Brondocumenten

Scenario's

Zie de onderlingende pagina GMN BCI Scenario's


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.