Skip to main content
Skip table of contents

Probleemoplossing

Overzicht van de meest voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

Inloggen

Inloggen lukt niet

Het Bronhouderportaal kent twee versies: Controleer of u op de juiste website zit.

Het Bronhouderportaal kent twee inlogmethoden: Controleer of u de juiste inlogmethode gebruikt.

U krijgt de melding dat uw account geblokkeerd is of niet meer actief is: Vraag uw Beheerder om hulp.

U gebruikt een verkeerd wachtwoord. Dit kunt u zelf herstellen: Vraag zelf een nieuw wachtwoord aan.

Menu-opties ontbreken

  1. U mist de juiste autorisatie: Vraag uw Beheerder om hulp.

  2. U mist de juiste projectautorisatie. Vraag uw Bronhouder om hulp.

Projecten

Project niet zichtbaar

  1. U mist de juiste projectautorisatie. Vraag uw Bronhouder om hulp.

Project niet te verwijderen

Als bronhouder kunt u projecten die u niet meer wilt gebruiken verwijderen.

Maar dat kan pas nadat ze eerst netjes opgeruimd en ‘leeg’ zijn. Alle leveringen in het project dienen te zijn verwijderd. Alle machtigingen in het project dienen te zijn verwijderd. Dat geldt ook voor machtigingen die door de leverancier zijn gedelegeerd naar toeleveranciers.

Als u het project net hebt aangemaakt en er verder nog niets mee gedaan heeft kunt u het zo verwijderen. Maar had u het project al in gebruik genomen? Dan kunnen bij een poging om het project te verwijderen de volgende foutmeldingen optreden:

Zijn er nog machtigingen in het project actief?

Project kan niet verwijderd worden omdat er machtigingen horen bij dit project.

Er is nog een machtiging actief in het project.

Verwijder eerst deze machtiging.

Probeer dan opnieuw het project te verwijderen.

Machtiging kan niet verwijderd worden omdat er gedelegeerde machtigingen zijn.

U probeerde een machtiging in het project te verwijderen. Maar dat lukte niet doordat uw leverancier de machtiging gedelegeerd heeft naar een onderaannemer.

Vraag uw gemachtigde leverancier om de gedelegeerde machtiging te verwijderen.

Let op dat machtigingen meerdere malen gedelegeerd kunnen zijn. De toeleveranciers dienen de keten van gedelegeerde machtigingen eerst één voor één op te ruimen.

Zijn er nog leveringen in het project aanwezig?

Project kan niet verwijderd worden omdat er leveringen zijn gedaan op dit project.

Er zijn nog leveringen in behandeling in het project.

Verwijder eerst alle leveringen in het project.

Let op dat leveringen eerst moeten zijn afgehandeld om ze te kunnen verwijderen. Ze moeten zijn gecontroleerd en vastgesteld voordat ze succesvol uit het project kunnen worden verwijderd.

Wilt u niet dat een levering die nog in het project aanwezig is wordt doorgeleverd aan de BRO? Keur dan de levering af. Dat kan als u daarvoor de autorisatie heeft.

Daarna kunt u de levering alsnog verwijderen.

ERROR: update or delete on table "machtiging" violates foreign key constraint "levering_status_fk3" on table "leveringstatus" Detail: Key (id)=(n) is still referenced from table "leveringstatus".

De leverancier heeft nog niet-valide leveringen in het Bronhouderportaal staan. Dit zijn leveringen die aanlevering na validatie syntaxfouten bleken te bevatten. Dergelijke leveringen blijven in de machtiging van de leverancier staan zodat die de fouten kan analyseren. Maar ze worden niet meer doorgezet naar de Bronhouder. Die kan zulke leveringen dus ook niet zien. Ze zijn alleen in te zien door de leverancier zelf.

Normaalgesproken zou de leverancier zo’n levering na inzage van foutmeldingen direct weer verwijderen.

Vraag uw gemachtigde leverancier om alle niet-valide leveringen alsnog te verwijderen.

Let op dat machtigingen meerdere malen gedelegeerd kunnen zijn. Uiteindelijk kan alleen de toeleverancier die de niet-valide levering daadwerkelijk heeft gedaan deze ook weer verwijderen.

Machtigingen

Machtiging niet zichtbaar

  1. U heeft de machtiging niet ontvangen. Vraag uw opdrachtgever om hulp.

Leveringen

Mijn levering is niet zichtbaar

  1. De levering is afgehandeld en inmiddels gearchiveerd. Zoek in het archief.

  2. De levering is afgekeurd en inmiddels verwijderd. Vraag het na bij de Bronhouder.dinsdag 29 sep

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.