Skip to main content
Skip table of contents

EPL Voorbeeldberichten Inname

Aanvullend: onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de ontwerp XSD-bestanden, en niet getest op de software.

Het beschikbaar stellen van de software zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

De voorbeeldberichten ondersteunen hetgeen beschreven staat in de EPL berichtencatalogus innamewebservice

File Modified

XML File 01_EPL_PublicationLicence.xml

Sept 05, 2023

XML File 02_EPL_AdjustmentGranting.xml

Sept 05, 2023

XML File 03_EPL_FinalisationGranting.xml

Sept 05, 2023

XML File 04_EPL_PublicationAmendment.xml

Sept 05, 2023

XML File 04a_EPL_PublicationAmendment.xml

Sept 05, 2023

XML File 05_EPL_ClosureAmendment.xml

Sept 05, 2023

XML File 06_EPL_AmendmentLicence.xml

Sept 05, 2023

XML File 07_EPL_PublicationTermination.xml

Sept 05, 2023

XML File 08_EPL_ClosureTermination.xml

Sept 05, 2023

XML File 09_EPL_TerminationLicence.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.