Skip to main content
Skip table of contents

GPD voorbeeldberichten inname

Let op: onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de ontwerp XSD-bestanden, en niet getest op de software. Er kunnen dus verschillen bestaan met de beschikbare software.

File Modified

XML File GPD_02_AddReport-202006.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_03_AddReport-202007.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_04_AddReport-202008.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_05_AddReport-202009.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_06_AddReport-202010.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_07_AddReport-202011.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_08_AddReport-202012.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_09_EndRegistration.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_01_StartRegistration.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.