Skip to main content
Skip table of contents

Toelichting bij de verschillende omgevingen

Drie smaken: Productie, Demo en Acceptatie

De website van het Bronhouderportaal is terug te vinden op www.bronhouderportaal-bro.nl. Deze omgeving staat bekend als zijnde de productieomgeving.

Daarnaast is er ook een aparte Demo-omgeving. De demo-omgeving is bedoeld om het aanleverproces mee te oefenen, zonder dat er per ongeluk testdata in de BRO geregistreerd kan worden.

Iedereen kan voor de Demo-omgeving een inlogaccount krijgen om zelf te ervaren hoe het aanleveren aan de BRO werkt. Neem voor een account op de demo-omgeving contact op met de BRO Servicedesk. Je kunt op de demo-omgeving eventueel ook inloggen met eHerkenning 2+.

Er is nog een 3e omgeving: de Acceptatie-omgeving. Deze omgeving loopt qua functionaliteit vooruit op de Productie-omgeving en is bedoeld voor deelnemers aan ketentesten.

Je krijgt alleen toegang tot de Acceptatie-omgeving als u meedoet aan een ketentest. Na het voltooien van de ketentest wordt de toegang weer ontzegd. De Acceptatie-omgeving is regelmatig aan onderhoud onderhevig en is daarmee niet geschikt voor het testen van het aanleveren van gegevens. Daartoe dient de Demo-omgeving.

Algemene verschillen tussen Productie, Demo en Acceptatie

De productieomgeving en de demo-omgeving zijn duidelijk te herkennen aan hun eigen achtergrondkleur:

  • De productieomgeving is blauw  
  • De Demo-omgeving is groen
  • De Acceptatie-omgeving is roze

Functioneel gezien zijn de omgevingen vrijwel identiek.

Er is één belangrijk verschil: Ondergrondgegevens die via de Demo- en Acceptatie-omgeving worden afgehandeld komen niet écht in de BRO terecht. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling.

De omgevingen hebben elk een eigen gegevensstroom.

Daarnaast zijn bepaalde technische controles in de demo-omgeving minder streng ingesteld. Dat maakt het mogelijk om dezelfde brondocumenten steeds weer opnieuw te gebruiken. In de productieomgeving is dat meestal niet toegestaan, want dat zou kunnen leiden tot dubbele registraties in de BRO of registraties bij de verkeerde bronhouder.

Overzicht technische verschillen tussen Productie, Demo en Acceptatie

Omschrijving functionaliteitProductieDemoAcceptatie
Bronhouders: Inloggen met eHerkenningVVX
Dataleveranciers: Inloggen met eHerkenningVVX
Bronhouders: Inloggen een e-mailaccountVVV
Dataleveranciers: Inloggen met e-mailaccountXVV
Controle op KvK-nummers in brondocumentVXV
Onderhoud tussen 08:00 en 17:00XVV
Onderhoud tussen 17:00 en 08:00VVV
Gegevens worden na doorlevering in de BRO opgenomenVXX
BROloket beschikbaarVXV
Geschikt voor ketentestenXXV
Geschikt voor het testen van beschikbare functionaliteitenXVX
REST-UitgifteVVX
PDOK ViewerVXX
Data wordt na verloop van tijd verwijderdXVV
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.