Skip to main content
Skip table of contents

EPL Voorbeeldberichten Uitgifte

Aanvullend: onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de ontwerp XSD-bestanden, en niet getest op de software.

Het beschikbaar stellen van de software zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.

De voorbeeldberichten ondersteunen hetgeen beschreven staat in de EPL Berichtencatalogus Uitgifte

File Modified

XML File 09_EPL_PO_DP.xml

Sept 05, 2023

XML File 08_DO_Response_Rejection.xml

Sept 05, 2023

XML File 07_DO_Response_BRO_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File 06_DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File 05_DC_ResponseLevering.xml

Sept 05, 2023

XML File 04_DC_ResponseSoapFault.xml

Sept 05, 2023

XML File 03_DC_ResponseParseFault.xml

Sept 05, 2023

XML File 02_DC_ResponseAfwijzing.xml

Sept 05, 2023

XML File 01_DC_Request_BoundingBox.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.