Skip to main content
Skip table of contents

BRO Programma Roadmap

Hier onder wordt de meest recente roadmap van het BRO programma weergegeven. Deze omvat zowel de realisatie van BRO-fase 2 (Milieukwaliteit) als het beheer en de afronding van BRO-fase 1.  

Ieder kwartaal plannen de teams op basis van de door programmanagers aangegeven prioriteiten. Deze prioriteiten komen voort uit de roadmap uit het jaarplan. Op basis daarvan worden onderstaande doorlooptijden weergegeven, net als de momenten voor vrijgave (vrij).

De roadmap en doorlooptijden blijven onder voorbehoud als gevolg van actuele verschuivingen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer prioriteiten wijzigen. Verschuivingen worden binnen het team van productmanager met productowners vastgesteld en in samenspraak met programmamanagers doorgevoerd.

Voor het beheren van de BRO is een BRO beheerplan opgesteld. De hieruit volgende roadmap voor het beheer van de BRO staat op de volgende pagina

Onderstaande roadmap is geplaatst op: 15 juli 2023. Hierin is de Program Increment (PI) planning voor Q3 2023 verwerkt. (In de PI planning hebben de productowners gezamenlijk het werk voor Q3 refined en gepland). 

TIP: Door een klik op onderstaande figuren kun je de weergave vergroten


Datum wettelijke inwerkingtreding Gegevenscatalogus en bijbehorende services voor SAD 1.1 en SLD 1.0: 1 januari 2025

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.