Skip to main content
Skip table of contents

Conflicten op basis van buismateriaal

De inname berichtencatalogus stelt het volgende: "Het gegeven is verplicht wanneer de actuele waarde van het gegeven in de registratie ondergrond aanwezig is. Als het opgelengde deel van de buis uit een ander materiaal bestaat dan in registratie ondergrond aanwezig is dan krijgt dit gegeven de gecombineerde waarde van beide materialen.".

Dus, als een stalen buis (buismateriaal is "staal") wordt opgelengd met "pvc" dan dient de combinatie waarde "pvcStaal" te worden gebruikt bij het GMW-Oplengen. Bij hetzelfde buismateriaal is er nooit sprake van een conflict. Dit type conflict is zichtbaar in de eigenschappentabel onder een put gebeurtenis. Hier met een rood blok aangegeven.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.