Skip to main content
Skip table of contents

Kwartaal releasenotes van de BRO

Op deze pagina staan de releasenotes over de gehele keten van de BRO.

De twee-wekelijkse releasenotes van het team Landelijke Voorziening & Bronhouderportaal vind u op deze pagina. Hier staan ook de actuele verstoringen op de productie- en demo omgevingen van deze voorzieningen.

Gerealiseerd: eerste en tweede kwartaal 2022

Releasedatum donderdag 7 juli 2022

Functionaliteiten voor de gehele keten van de BRO

Onderstaande functionaliteiten zijn in kwartalen 1 en 2 van 2022 gerealiseerd en hebben betrekking op de gehele keten van de BRO.


Per juli 2022 zijn de volgende vier registratieobjecten released en beschikbaar. Let op: het gaat in alle gevallen om een eerste iteratie waarin een Minimal Viable Product (MVP) tot stand is gekomen.

Grondwatergebruiksysteem GUF 1.0 - registratieobject binnen het domein Grondwatergebruik

 • Gegevenscatalogus 1.0

 • Werkafspraak Grondwatergebruiksysteem (GUF) 'Niet openbaarheid Put- en filterdiepte'

 • Werkafspraak Grondwatergebruiksysteem (GUF) 'Alternatieve oplossing optionele gegevens'

 • Berichtencatalogus innameservices 1.0 en voorbeeldberichten

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 1.3, en voorbeeldberichten

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren en registreren

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservice voor registreren

  • Innameservices voor registreren

  • Uitgiftservice set gegevens

 • BROloket voor raadplegen en bestellen 

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Grondwatergebruiksysteem (GUF) (bro-productomgeving.nl)

Grondwaterproductiedossier GPD 1.0 - registratieobject binnen het domein Grondwatergebruik

 • Gegevenscatalogus 1.0

 • Berichtencatalogus innameservices 1.0.1 en voorbeeldberichten

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 1.3 en voorbeeldberichten

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren en registreren

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservice voor registreren

  • Innameservices voor registreren

  • Uitgiftservice set gegevens

 • BROloket voor raadplegen en bestellen 

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Grondwaterproductiedossier (GPD) (bro-productomgeving.nl)

Mijnbouwwetvergunning 2.0 - registratieobject binnen het domein Mijnbouwwet

 • Gegevenscatalogus 2.0

 • Berichtencatalogus innameservices 1.0 en voorbeeldberichten

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 1.0 en voorbeeldberichten

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren en registreren

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservice voor registreren

  • Innameservices voor registreren

  • Uitgiftservice 1e set gegevens

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Mijnbouwwetvergunning (EPL) (bro-productomgeving.nl)

Mijnbouwconstructie EPC 1.0 - registratieobject binnen het domein Mijnbouwwet

 • Gegevenscatalogus 1.0

 • Berichtencatalogus innameservices 1.0 en voorbeeldberichten

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 1.0 en voorbeeldberichten

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren en registreren van Mijnbouwgangen

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservice voor registreren Mijnbouwgangen

  • Innameservices voor registreren Mijnbouwgangen

  • Uitgiftservice 1e set gegevens

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Mijnbouwconstructie (EPC) (bro-productomgeving.nl)


Generieke documentatie

Versie 1.7 BRO Productomgeving (bro-productomgeving.nl), beschikbaar 7 juli 2022

Functionaliteiten in het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening

In de het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening worden in iedere sprint van het team functionaliteiten toegevoegd, gewijzigd dan wel bugs opgelost. Zie daarvoor de pagina met Sprintreleases Landelijke Voorziening-en-Bronhouderportaal 

De volgende functionaliteiten zijn toegevoegd / aangepast:

 • diverse optimalisaties aanleveren Grondwaterstanden (GLD)

 • Performanceverbeteringen en consistenter maken Bronhouderportaal

 • Migratie openshift van 3.0 naar 4.8 (Bronhouderportaal)

 • Migratie openshift van 4.8 naar 4.9 (Bronhouderportaal)

 • URL's REST services compliant maken aan REST Designrules van de NL overheid

Gerealiseerde wijzigingsverzoeken in 1e en 2e kwartaal 2022, beschikbaar voor gebruikers

 • BM21 09 00316 - ingediend door MuniSense bv - Voor het Grondwaterstandonderzoek (GLD) het implementeren van vervangen aanvulling (met replaceRequest GLD observaties kunnen corrigeren, volgnr. 104) 

 • BM21 11 00104 - ingediend door Waternet (DBG) - Voor Grondwatergebruiksysteem (GUF) het uitbreiden van de standaard voor niet openbaar raadpleegbare gegevens, ic filterdiepte en putdiepte (volgnr. 113)

 • BM21 12 00285 - ingediend door Gemeente Schiedam - In het Bronhouderportaal het BRO-ID in de samenvatting van de levering kunnen zien, zodat deze kan worden gekopieerd (volgnr. 124)

 • BM22 01 00108 - ingediend door meerdere gebruikers - In Bronhouderportaal wil gebruiker kunnen zien waarom grafiek en kaartweergave niet meer te zien zijn na doorlevering data (volgnr. 129)

 • BM22 01 00129 - ingediend door Provincie Friesland - In Bronhouderportaal kunnen doorklikken binnen het leveringsoverzicht/verbetering navigeren (volgnr. 131)

 •  BM22 01 00144 - ingedien door Brabantse grondwater-beheerpartners - Binnen het BROloket met een URL naar een registratieobject kunnen, zodat via QR codes op grondwatermonitoringputten BRO informatie direct kan worden opgevraagd (volgnr. 132)

 •  BM22 04 00037 - ingediend door Aveco de Bondt - Binnen bronhouderportaal kan leverancier/bronhouder via de omschrijving snel naar de juiste machtiging navigeren (volgnr. 159)

 • BM22 04 00092 - ingediend door TAUW bv - Voor Grondwaterstandonderzoek het weghalen van de limiet op 2500 TVP's , conform specificaties (volgnr. 161

 • BM22 03 00270 - ingediend door gemeente Enschede - In Bronhouderportaal de bronhouder toevoegen aan de mail notificaties (volgnr. 154)

 • BM22 03 00049 - ingediend door Rijkswaterstaat - in het Bronhouderportaal de autorisatie voor het genereren van verrijkingstokens niet meer bij de rol van Bronhouder, maar uitsluitend bij de rol van Beheerder beleggen (volgnr. 147)

 • BM22 02 00028 - ingediend door oa TAUW en Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland - Grondwatermonitoringdomein: REST uitgifte in samenhang (volgnr. 143)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gerealiseerd: derde en vierde kwartaal 2021

Releasedatum woensdag 22 december 2021

Functionaliteiten voor de gehele keten van de BRO Q3 en Q4 2021

Onderstaande functionaliteiten zijn in kwartalen 3 en 4 van 2021 gerealiseerd en hebben betrekking op de gehele keten van de BRO.


Per 22 december 2021 zijn de volgende vier registratieobjecten released en beschikbaar.

Formatieweerstandonderzoek FRD 1.0 - registratieobject binnen het domein Grondwatermonitoring

 • Gegevenscatalogus 1.0

 • Berichtencatalogus innameservices 1.2.1 en voorbeeldberichten

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 1.3, en voorbeeldberichten

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren, registreren en corrigeren

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservices voor registreren, aanvullen en corrigeren,

  • Innameservices voor registreren, aanvullen en corrigeren,

  • Uitgiftservice volledige set gegevens

 • BROloket voor raadplegen en bestellen 

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Formatieweerstandonderzoek (FRD) (bro-productomgeving.nl)

Geologisch booronderzoek BHR-G 2.0 - registratieobject binnen het domein Bodem- & Grondonderzoek. Toevoegen boormonsteranalyses, vanuit het vakgebied van de geologie

 • Gegevenscatalogus 2.0

 • Werkafspraak 'Geotechnische grondsoort Booronderzoek'

 • Berichtencatalogus innameservices 1.9.0 en voorbeeldberichten

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 0.9 en voorbeeldberichten

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren en registreren

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservices voor registreren

  • Innameservices voor registreren

  • Uitgiftservice volledige set gegevens

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Geologisch booronderzoek (BHR-G) (bro-productomgeving.nl)

Model Grondwaterspiegeldiepte WDM 1.0 - samengesteld en geleverd door Wageningen Environmental Research

Bodemkaart van Nederland SGM 1.1 - samengesteld en geleverd door Wageningen Environmental Research


Voor onderstaande registratieobjecten zijn de volgende functionaliteiten toegevoegd en in de tweede helft van het jaar, doch uiterlijk vanaf 8 december 2021 beschikbaar voor gebruikers:

Geotechnisch booronderzoek BHR-GT 2.1 - doorontwikkeling

 • Gebruiksvriendelijke werkversie gegevenscatalogus 2.1 waarin bestaande werkafspraken zijn verwerkt

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot corrigeren

 • Aanvulling op de visualisatieservice in het Bronhouderportaal

 • In de Landelijkvoorziening BRO: validatie- en innameservices voor corrigeren

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) (bro-productomgeving.nl)

Bodemkundig booronderzoek BHR-P 2.0 - doorontwikkeling

Bodemkundig wandonderzoek SFR 2.0 - doorontwikkeling

Grondwatermonitoringnet GMN 1.0 - doorontwikkeling

Grondwatersamenstellingsonderzoek GAR 1.0 - doorontwikkeling

Geotechnisch sondeeronderzoek CPT 1.1 - doorontwikkeling

 • Uitgifte van geharmoniseerde, gevalideerde data via Geopackage en GML conform INSPIRE datamodel (tbv Atom- en viewservice PDOK)

 • Uitgiftservice volledige set gegevens conform INSPIRE datamodel


Generieke documentatie Q3 en Q4 2021

Versie 1.5 BRO Productomgeving (bro-productomgeving.nl), beschikbaar 15 december 2021

Versie 3.3 BRO Productomgeving Handreiking afname BRO-gegevens

Functionaliteiten in de Landelijke Voorziening Q3 en Q4 2021

In de Landelijke Voorziening worden in iedere sprint van het team functionaliteiten toegevoegd, gewijzigd dan wel bugs opgelost. Zie daarvoor de pagina met Sprintreleases Landelijke Voorziening-en-Bronhouderportaal 

Gerealiseerde wijzigingsverzoeken in 3e en 4e kwartaal 2021, beschikbaar voor gebruikers (per 8 december 2021)

 • BM20 12 00146 - In het Bronhouderportaal laten zien van GHG en GLG in Geotechnische boormonsterbeschrijving, ingediend door Rijksvastgoedbedrijf (volgnr. 25)

 • BM20 12 00124 &BM20 12 00125 - In het Bronhouderportaal geautomatiseerde API leveringen automatisch controleren en vaststellen, ingediend door Provincie Fryslân en Wageningen Environmental Research (volgnr. 26)

 • BM20 12 00130 - Als dataleverancier in het Bronhouderportaal een gedelegeerde machtiging kunnen sluiten, ingediend door BRO Servicedesk (volgnr. 28)

 • BM21 06 00325 - Voor Geotechnisch onderzoek BHR-GT is het waardebereik van de steekmonddiameter aangepast zodat ook vanaf diameter 40 mm kan worden aangeleverd aan de BRO, ingediend door Fugro (volgnr. 77)

 • BM21 06 00382 - Voor Grondwaterstandonderzoek GLD mag het veld Uitvoerder leeg worden gelaten voor historische data, ingediend via het Standaardenteam van de BRO (volgnr. 82)

 • BM21 07 00301 - Voor het Geotechnisch onderzoek BHR-GT in het Bronhouderportaal is het aantal gegevens dat wordt getoond in de grafiek verhoogd, ingediend door Gemeente Velsen (volgnr. 92)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerealiseerd: 1 juli 2021

succesvolle released vrijdag 2 juli 2021, 16.30 uur

Functionaliteiten voor de gehele keten van de BRO

Onderstaande functionaliteiten zijn in kwartaal 2 van 2021 gerealiseerd en hebben betrekking op de gehele keten van de BRO.

Deze ketenrelease omvat ‘BRO Plan - Cross projectrelease Q2 2021' (cross project release) met de volgende projectreleases:

 • Standaardisatieteam: 'Sta VO Release Q2 2021';

 • Team Landelijke Voorziening en Bronhouderportaal: 'Release LV BRO Q2 2021'; 

 • PDOK:  'GM domein Q2 2021'

 • BROloket: BROloket release Q2 2021'

 • BRO ketenteam: 'Keten Q2 2021'

Per 1 juli 2021 zijn de volgende vier registratieobjecten, die vallen binnen het domein Bodem- & Grondonderzoek, released en beschikbaar.

Geotechnisch booronderzoek 2.1 - 5 aanvullende analyes

 • Gegevenscatalogus 2.0

 • Werkafspraak 'Geotechnisch booronderzoek tranche 3' (waardoor versie backwards compatible is met vorige versie) Incl. 'tabblad Offshore' (toevoegen van enkele offshore attributen aan de waardelijsten)

 • Werkafspraak 'Geotechnische grondsoort Booronderzoek' (aanpassing van definities in de catalogus conform de NEN-ISO norm. Geen impact op het berichtenverkeer, de services en de voorzieningen)

 • Berichtencatalogus innameservices 1.1.4 en voorbeeldberichten

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 1.1, en voorbeeldberichten

 • Storymap 'Het proces van booronderzoek'

 • Storymap 'Booronderzoek in de basisregistratie ondergrond, vakgebieden en classificatiemethoden'

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren, registreren en visualiseren (1e iteratie)

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

 • BROloket voor raadplegen en bestellen 

 • Via PDOK loket downloadservice via Atom volledige set

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) (bro-productomgeving.nl)

Geologisch booronderzoek 2.0 - boormonsterbeschrijving, vanuit het vakgebied van de geologie

 • Gegevenscatalogus 2.0

 • Werkafspraak 'Geotechnische grondsoort Booronderzoek' (aanpassing van definities in de catalogus conform de NEN-ISO norm. Geen impact op het berichtenverkeer, de services en de voorzieningen)

 • Berichtencatalogus innameservices 1.9.0 en voorbeeldberichten

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 0.9 en voorbeeldberichten

 • Storymap 'Het proces van booronderzoek'

 • Storymap 'Booronderzoek in de basisregistratie ondergrond, vakgebieden en classificatiemethoden'

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren en registreren

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservices voor registreren

  • Innameservices voor registreren

  • Uitgiftservice volledige set gegevens

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Geologisch booronderzoek (BHR-G) (bro-productomgeving.nl)

Bodemkundig booronderzoek 2.0 - aanvulling met bodemkundige analyses

 • Gegevenscatalogus 2.0

 • Werkafspraak tranche 3 aanleveren SFR en BHR-P (aanvullingen van waardenlijsten/versoepeling van regels/versoepeling kardinaliteit)

 • Werkafspraak tranche 3 - chemische analyses SFR en BHR-P (aanlevering van de categorie chemische analyse uitgesteld)

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 1.0 en voorbeeldberichten

 • Storymap 'Het proces van booronderzoek'

 • Storymap 'Booronderzoek in de basisregistratie ondergrond, vakgebieden en classificatiemethoden'

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren en registreren

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservices voor registreren, aanvullen en corrigeren

  • Innameservices voor registreren, aanvullen en corrigeren

  • Uitgifte via geopackage (tbv Atom PDOK)

  • Uitgiftservice volledige set gegevens

  • Publieke uitgifteservice REST (https://publiek.broservices.nl/sr/bhrp-v2.0/)

 • BROloket voor raadplegen en bestellen 

 • Via PDOK loket downloadservice via Atom volledige set

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Bodemkundig booronderzoek (BHR-P) (bro-productomgeving.nl)

Bodemkundig wandonderzoek 2.0 - aanvulling met bodemkundige analyses

 • Gegevenscatalogus 2.0

 • Werkafspraak tranche 3 aanleveren SFR en BHR-P met toevoeging 4 Munsellkleuren aan waardelijst (aanvullingen van waardenlijsten/versoepeling van regels/versoepeling kardinaliteit)

 • Werkafspraak tranche 3 - chemische analyses SFR en BHR-P  (aanlevering van de categorie chemische analyse uitgesteld)

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 2.0 en voorbeeldberichten

 • Storymap 'Het proces van booronderzoek'

 • Storymap 'Booronderzoek in de basisregistratie ondergrond, vakgebieden en classificatiemethoden'

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot valideren en registreren

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservices voor registreren, aanvullen

  • Innameservices voor registreren, aanvullen

  • Uitgifte via geopackage (tbv Atom PDOK)

  • Uitgiftservice volledige set gegevens

 • BROloket voor raadplegen en bestellen 

 • Via PDOK loket downloadservice via Atom volledige set

 • Bijbehorende set documentatie beschikbaar via Wandonderzoek (SFR) (bro-productomgeving.nl)


Geotechnisch sondeeronderzoek 1.1 - inclusief werkafspraak aanpassingen voor offshore 


Generieke documentatie

Versie 1.3 BRO productomgeving

'Handreiking Afname BRO gegevens' versie 3.1: Handreiking Afname BRO Gegevens (bro-productomgeving.nl)

'Handreiking aanlevering BRO gegevens', versie 1.0: Handreiking aanlevering BRO gegevens (bro-productomgeving.nl)

Publiek plaatsen van BRO roadmap: bro roadmap

Functionaliteiten in de Landelijke Voorziening

In de Landelijke Voorziening zijn per 1 julli 2021 de volgende functionaliteiten toegevoegd/gewijzigd:

 • Update van de 2 factor authenticatie en e-Herkenning, enabler voor weghalen gebruikersnaam & wachtwoordauthenticatie

 • REST services uitgifte en validatie-services beschikbaar voor gebruikers

 • Migratie naar Open-Shift voor 18 microservices

 • Deel 1 integratie Bronhouderportaal in bouwstraat Open-Shift


Gerealiseerd: 31 maart 2021

Functionaliteiten voor de gehele keten van de BRO

Onderstaande functionaliteiten zijn in kwartaal 1 van 2021 gerealiseerd en hebben betrekking op de gehele keten van de BRO.

Deze ketenrelease omvat ‘Cross project release Q1 2021' met de volgende projectreleases:

 • Release LV BRO_Q1 2020 (Landelijke Voorziening BRO)

 • Sta GW release Q1 2021 (Standaardisatie Grondwaterdomeinen)

 • Sta VO release Q1 2021 (Standaardisatie Vaste Ondergrond)

 • BROloket release Q1 2021 (Uitgifteteam)

 • Release keten Q1 2021 (BRO keten)

Per 31 maart 2021 zijn de volgende (versies van) registratieobjecten released en beschikbaar op Acceptatieomgeving, tbv ketenacceptatietesten:

Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT), versie 2.1:

 • Gegevenscatalogus 1.99 (publieksvriendelijke weergave)

 • Werkafspraak Geotechnisch booronderzoek tranche 3 (tekst met bijbehorende overzichtstabel)

 • Berichtencatalogus innameservices 2.1

 • Voorbeeldberichten innameservices 2.1

 • Berichtencatalogus uitgifteservices 2.1

 • Voorbeeldberichten uitgifteservice 2.1

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot validatie- en registratieservices

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservices voor registreren en aanvullen

  • Innameservices voor registreren en aanvullen

  • Uitgifteservices voor uitgeven volledige set gegevens


Bodemkundig booronderzoek (BHR-P), versie 2.0:

 • Gegevenscatalogus (publieksvriendelijke weergave)

 • Werkafspraak Wandonderzoek (SFR) en Booronderzoek (BHR-P) tranche 3)

 • Toegang via het Bronhouderportaal tot validatie- en registratieservices

 • In de Landelijkvoorziening BRO:

  • Validatieservices voor registreren, aanvullen en corrigeren

  • Innameservices voor registreren, aanvullen en corrigeren

  • Uitgifteservices voor uitgeven volledige set gegevens


Bodemkundig wandonderzoek (SFR), versie 2.0:

  • Gegevenscatalogus (publieksvriendelijke weergave)

  • Werkafspraak Wandonderzoek (SFR) en Booronderzoek (BHR-P) tranche 3)

  • Toegang via het Bronhouderportaal tot validatie- en registratieservices

  • In de Landelijkvoorziening BRO:

   • Validatieservices voor registreren en aanvullen

   • Innameservices voor registreren en aanvullen

   • Uitgifteservices voor uitgeven volledige set gegevens


Bodemkaart versie 1.5:

 • Gegevenscatalogus 1.49 (publieksvriendelijke weergave)

De volgende registratieobjecten zijn doorontwikkeld en onderstaande functionaliteiten zijn toegevoegd en beschikbaar

 Grondwatermonitoringnet versie 1.1 

 • Berichtencatalogus innameservices 1.1 update, Correcties voor StartRegistration toegevoegd

 • Voorbeeldbericht Correctie Startregistration toegevoegd

 • Bronhouderportaal: Correcties voor Startregistration geactiveerd

 • In de Landelijkvoorziening BRO: Correcties voor Startregistration geactiveerd


Grondwatersamenstellingsonderzoek versie 1.1 

 • Berichtencatalogus innameservices 1.1, beschrijving van aanleveren van het gegeven dataleverancier aangepast

 • Bronhouderportaal: vergelijken van correcties

 • Landelijke voorziening: service vergelijken van correcties


BRO Landelijke Voorziening

Gerealiseerd januari – maart 2021

 • GMW Grondwatermonitoringput - bug opgelost: aanleveren 2x hetzelfde buisnummer

 • GLD Grondwaterstandonderzoek: foutboodschappen opruimen en normaliseren

 • GLD Grondwaterstandonderzoek: Geef datum / tijd uit in de correcte notatie volgens zomer / wintertijd

 • CPT Geotechnisch sondeeronderzoek: onmiddellijk (zonder interactie registerhouder) doorvoeren van correcties

 • BHR-P Bodemkundig booronderzoek: onmiddellijk (zonder interactie registerhouder) doorvoeren van correcties

 • GMW Grondwatermonitoringput: onmiddellijk (zonder interactie registerhouder) doorvoeren van correcties

Bronhouderportaal

 • GMW Grondwatermonitoringput - bug opgelost: Tijdlijnweergave, toevoegen buis in “inrichten put” levert problemen op

 • Tijdlijn GMW Grondwatermonitoringput – bug opgelost: geschiedenis wordt niet correct getoond bij oplengen / inkorten op dezelfde dag
 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.