Skip to main content
Skip table of contents

Machtiging verbergen


Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor dataleveranciers. 

Bronhouders kunnen projecten sluiten. Raadpleeg daarvoor deze instructie uit de handleiding.


Wat kun je doen?

Je kunt de volgende acties uitvoeren:

  • Een machtiging verbergen
  • Een verborgen machtiging weer tonen
  • Verborgen machtigingen weer zichtbaar maken

Een machtiging verbergen

Ga naar een machtiging in het Bronhouderportaal die je wilt verbergen.

Klik de machtiging open.

Klik op verbergen:

De machtiging is nu verborgen voor iedereen binnen de organisatie.


Er verschijnt nu een schuifje waarmee je verborgen machtigingen weer kunt tonen:

Dit schuifje is niet zichtbaar als er (nog) geen machtigingen verborgen zijn.Een verborgen machtiging weer tonen

Ga naar het schuifje 'Toon verborgen machtigingen'. Dit kun je vinden onder de blauwe balk waar 'Mijn organisatie' in staat.

Indien je dit schuifje niet ziet, zijn er (nog) geen machtigingen verborgen.

Toon de verborgen machtigingen door op het schuifje te klikken.

De verborgen machtigingen worden nu niet getoond:

De verborgen machtigingen worden nu wel getoond:

Verborgen machtigingen weer zichtbaar maken

Zorg ervoor dat verborgen machtigingen getoond worden zoals  in het segment hierboven beschreven.

Open de machtiging die je weer wilt tonen.

Klik op Tonen:

De machtiging is nu zichtbaar voor iedereen binnen de organisatie.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.