Skip to main content
Skip table of contents

Beschikbare BRO-versies GeoTOP

Model GeoTOP (GTM) is vanaf 2020 beschikbaar via de beide uitgifteportalen BRO PDOK en broloket. Via onderstaand schema is te zien welke leveringen beschikbaar zijn geweest in het verleden (van-tot) en welke levering actueel beschikbaar is.

'Oude leveringen' zijn opvraagbaar via support@broservicedesk.nl.

Versie standaard

(gegevenscatalogus)

versie model

BRO IDgeldigheidsperiode
vantot
1.0GeoTOP v1.3GTM0000000000011 januari 202022 juni 2020

GeoTOP v1.4SGM00000000002122 juni 202029 maart 2022

GeoTOP v1 4.1SGM000000000004129 maart 2022beschikbaar

volgende levering
verwacht januari 2022
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.