Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatergebruik - overzicht beschikbare operaties

Per 7 juli 2022 staat de eerste iteratie van de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem en Grondwaterproductiedossier op acceptatieomgeving. Tot 1 november 2022 is doorgewerkt om alle voorziene operaties toe te voegen aan de BRO voorzieningen. Sinds 1 november staan deze operaties dan ook eveneens op acceptatieomgeving. Voorzien is dat deze registratieobjecten medio eind december 2022 naar productie gaan.


Overzicht beschikbare operaties op de acceptatie-omgeving

De beschikbare operaties zijn in groen weergegeven.


Brondatum 17 november 2022

SourceDocumentRegistrerenCorrigeren


registrationRequestreplaceRequestinsertRequestmoveRequestdeleteRequest
GPDGPD-StartRegistratiexxn.v.t.xn.v.t.
GPD-ToevoegingRapportagexxn.v.t.xx
GPD-Beeindigingxn.v.t.n.v.t.xx
GUFGUF_StartRegistratiexxn.v.t.xn.v.t.
GUF_Nieuwrechtxxxxx
GUF_BeeindigingRechtxn.v.t.xxx
GUF_ToevoegingGerealiseerdeInstallatiexxxxx
GUF-UitbreidingGerealiseerdeInstallatiexxxxx
GUF-GeometrieOppervlakteinfiltratiexxxxx
GUF-Maaiveldhoogtexxxxx
GUF-Putfunctiexxxxx
GUF-BeeindigingGerealiseerdOnderdeelxn.v.t.xxx
GUF-Beeindigingxn.v.t.n.v.t.xx
werkafsprakenxn.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.