Skip to main content
Skip table of contents

Catalogus BHR-G

De volgende Gegevenscatalogi voor Geologisch booronderzoek zijn beschikbaar:


(*    De juridische versie van de catalogus, betreft de versie zoals deze is opgenomen in de Regeling Basisregistratie Ondergrond. In de gebruiksvriendelijke versie zijn toelichtingen op de catalogus opgenomen en de betreffende versie is 'klickable' gemaakt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.