Skip to main content
Skip table of contents

Vooraf Leveranciers

Als je nieuw bent bij de BRO dien je eerst een paar zaken te regelen om het Bronhouderportaal te kunnen gaan gebruiken.


Toegang in drie stappen

  • Meld je organisatie aan bij de BRO.
  • Vraag bij de eHerkenningsbeheerder van je organisatie een eHerkenning 2+-inlogaccount aan.
  • Laat je account machtigen voor gebruik voor de BRO.

Hieronder lees je hoe je dat kunt doen.

Meld je organisatie aan bij de BRO

Het kan zijn dat de organisatie al is aangemeld bij de BRO.

Als je niet weet of dat zo is, kun je dat achterhalen in de openbare lijst met aanmeldingen bij de BRO.

In dit overzicht vind je ook de instructies om een organisatie bij de BRO aan te melden.

Vraag eHerkenning 2+ aan

Om in te loggen in het Bronhouderportaal heb je een inlogaccount van eHerkenning nodig op niveau 2+ (of hoger).

eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan bedoeld voor zakelijke toepassingen.

Dit inlogaccount is persoonsgebonden. Dus als meerdere collega’s gaan inloggen hebben zij elk hun eigen account nodig.

eHerkenningsaccounts zijn generiek inzetbaar. Dat betekent dat je jouw account kunt ‘hergebruiken’ voor verschillende overheidsdiensten. Dus mogelijk heb je al zo’n account. Ga dan naar de volgende stap.

Heb je nog geen eHerkenning, dan kun je dit aanvragen bij de eHerkenningsbeheerder in je eigen organisatie. Dit is de collega die gaat over de uitgifte en het beheer van eHerkenningsaccounts.

Wellicht is er in jouw organisatie nog geen eHerkenningsbeheerder benoemd. Stem dan af met de directie hoe je eHerkenning kunt krijgen.

Er is een speciale website voor eHerkenning waar je terechtkunt voor informatie. Of zoek op internet naar: ‘eherkenningsmakelaar’.

Een eHerkenningsmakelaar is geen onderdeel van de BRO-dienstverlening. Het is een zelfstandige dienstverlener die een overeenkomst aangaat met jouw organisatie.

Regel een machtiging voor de BRO

Als je een eHerkenning-inlogaccount hebt, dan heb je voor dit account een expliciete machtiging nodig van je eigen organisatie om in te mogen loggen in het Bronhouderportaal.

De eHerkenningsbeheerder kan de benodigde machtiging zelf invoeren in het beheerdashboard voor eHerkenning.

Je kunt de eHerkenningsbeheerder hierbij helpen door de benodigde informatie aan te reiken. Die wordt getoond als je op de inlogpagina kiest voor: Inloggen met eHerkenning.

Of zie dit schermvoorbeeld: eHerkenning-inlogscherm.

Betrouwbaarheidsniveau: 2+

Voor het Bronhouderportaal is eHerkenning 2+ nodig. Alleen een wachtwoord invoeren is dan niet voldoende. Bij elke inlog ontvang je via sms of via een speciale codegenerator een code om in te voeren.

Vervolg

Als je deze stappen hebt uitgevoerd kun je inloggen op het Bronhouderportaal en dit in gebruik nemen.

Wat als ….

Als de eerste keer inloggen steeds niet lukt

Dan komt dit meestal doordat de expliciete machtiging voor het account nog niet is ingesteld. Soms komt het doordat het betrouwbaarheidsniveau niet goed staat ingesteld. Neem contact op met de eHerkenningsbeheerder.

Als je organisatie niet bekend is

Als het inloggen lukt, maar je krijgt deze melding:

Dan is de organisatie niet of niet goed aangemeld bij de BRO. Of de aanmelding is niet goed verwerkt. Neem contact op met de BRO Servicedesk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.