Skip to main content
Skip table of contents

Werkafspraak 'Mijnbouwwetvergunning (EPL) met technische wijzigingen bij implementatie van catalogus 2.0

Behorende bij

Basisregistratie Ondergrond Catalogus Mijnbouwwetvergunning (EPL).

Doelgroep

De LV-BRO is volgens deze werkafspraken gebouwd, er zijn nog geen afnemers en bronhouders aangesloten, wanneer ze dit wel doen kunnen ze meteen de versie met werkafspraken volgen. Het is met name relevant voor software leveranciers om hier kennis van te nemen. De werkafspraken raken niet aan inhoudelijke processen van bronhouders of afnemers.

Korte samenvatting

Het zijn issues die voor een goede implementatie opgelost moesten worden maar niet raken aan fundamentele inhoudelijke zaken. Het is het best te typeren als kleine errata en verduidelijkingen.

Ingangsdatum en afloopdatum

Ingangsdatum 1-7-2022 van vastgestelde EPL versie 2.0 tot de volgende versie van de catalogus.

Aanleiding

Team bouw kwam een aantal issues tegen bij de implementatie van EPL catalogus en bijbehorend technisch ontwerp.

Werkafspraak

Deze werkafspraak is besproken in het feature team van de BRO teams Bouw en Standaardisatie en waar nodig ook afgestemd met de betrokken stakeholder.

Omschrijving werkafspraken EPL

Datum toegevoegd

Plaats in gebruiksvriendelijke catalogus

Is

Moet worden

Aanleiding / Toelichting

17-05-2022

5.3.9.3 aangeleverde begrenzing

 • Regels: Het gebied moet liggen in Nederland of zijn Exclusieve Economische Zone.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan RD wanneer de waarde van het attribuut onshore van de entiteit Vergunninggebied gelijk is aan ja.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan ETRS89 wanneer de waarde van het attribuut onshore van de entiteit Vergunninggebied gelijk is aan nee.
 • Regels: Het gebied moet liggen in Nederland of zijn Exclusieve Economische Zone.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan RD wanneer de waarde van het attribuut onshore van de entiteit Mijnbouwwetvergunning gelijk is aan ja.
  Het referentiestelsel moet gelijk zijn aan ETRS89 wanneer de waarde van het attribuut onshore van de entiteit Mijnbouwwetvergunning gelijk is aan nee.
 • Gemeld door het bouwteam op 29-04-2022.
 • Onshore is geen attribuut van Vergunninggebied maar een attribuut van Mijnbouwwetvergunning.

09-06-2022

 • 5.3.10.3 geologische bovengrens
 • 5.3.10.4 geologische ondergrens
 • Type gegeven: Attribuut van Dieptebereik
 • Domein naam: GeologischVlak
 • Type gegeven: Gegevensgroep van Dieptebereik
 •  Domein naam: Geologisch vlak
 • GeologischVlak is als gestructureerd dataType opgenomen. Dit is niet juist en moet een gegevensgroeptype zijn. Geconstateerd door TO en besproken met DA 1 op 9-juni-2022.

Gevolgen van het typeren als gestructureerd datatype:

 • Het geologisch vlak is niet in de catalogus opgenomen (komt alleen in het entiteitplaatje bij Dieptebereik voor)


 • Het logisch model is niet automatisch afleidbaar

Met de aanpassing verandert er inhoudelijk niets.

Noot: de wijzigingen zijn al doorgevoerd in de werkversie van EPL, om het logisch model en de xsd's te kunnen genereren.

GeologischVlak (niet in catalogus)

 • GeologischVlak
 • Gestructureerd dataType (niet in catalogus)
 • eenheid: data element van GeologischVlak (niet in catalogus)
 • grensvlak: data element van GeologischVlak (niet in catalogus)
 • Geologisch Vlak
 • Type gegeven: Entiteit (Gegevensgroeptype)
 • eenheid: Attribuut Geologisch vlak (attribuutsoort)
 • grensvlak: Attribuut Geologisch vlak (attribuutsoort)

16-06-2022

6.11 TypeWijziging (waardelijst)

 • gebiedswijziging
 • ¬∑wijzigingGeldigheid
 • wijzigingVergunninghouder
 • gebiedswijziging
 • wijzigingGeldigheid
 • wijzigingVergunninghouder
 • wijzigingGeenGebiedGeldigheidHouder: Een ander gegeven dan het vergunninggebied, de geldigheidsduur of de vergunninghouder van de vergunning is gewijzigd.

Gemeld door TO 1 (en eerder al door andere teamleden), besproken met DA 2 en in stand-up standaardisatie (16-6-22).


Type wijziging ontbreekt wanneer het gaat om wijzigingen die gegevens betreffen die niet in de BRO zijn vastgelegd (bijv. uitvoerder). De wijziging wordt wel geregistreerd in de BRO (zonder inhoud) zodat een volledig overzicht van besluitnummers beschikbaar is.


Nu is het onduidelijk voor de gebruiker wat het ontbreken van type wijziging betekent, en voor de aanleverende partij of een wijziging (anders dan gebied, geldigheid of houder) wordt geregistreerd in de BRO. Daarom wordt een waarde toegevoegd aan TypeWijziging, zodat deze casus expliciet is vastgelegd.


Noot: wijziging is doorgevoerd in de werkversie van EPL.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.