Skip to main content
Skip table of contents

Overzicht beschikbare operaties domein Mijnbouwwet

Op een nader te bepalen datum gaat de eerste iteratie van de registratieobjecten Mijnbouwconstructie en Mijnbouwwetvergunning in productie. Niet alle operaties zijn in deze eerste iteratie gebouwd en opgeleverd. Hier onder vind je in de groen de gearceerde cellen van de beschikbare operaties die per 1 juli 2022 zijn gebouwd.

Per 1 juli 2022 is een eerste set operaties voor de registratieobjecten Mijnbouwconstructie (EPC) en Mijnbouwwetvergunning (EPL) gebouwd. Sindsdien is doorgewerkt om meer operaties toe te voegen aan de BRO voorzieningen. Onderstaand staan twee overzichten:

  1. operaties die per 1 juli zijn opgeleverd
  2. operaties die voorzien zijn in Q3 en Q4 2022. 


  1. Operaties EPC en EPL gebouwd per juli 2022 - weergegeven in donkergroen

Bron datum 18 juli 22SourceDocumentRegistrerenUitgifteCorrigeren


registrationRequestbusiness rules
replaceRequestinsertRequestmoveRequestdeleteRequest
EPLEPL_PublicationLicencex

EPL_PublicationAmendmentx

EPL_FinalisationGrantingx

EPL_AdjustmentGrantingx

EPL_ClosureAmendmentx

EPL_PublicationTerminationx

EPL_TerminationLicensex

geopackage


EPCEPC_StartRegistrationBoreholex

x
x
EPC_AddBoreholeSegmentx

xxxx
EPC_StartRegistrationMiningSystemx

x
x
EPC_MiningSystemChangedx

xxxx
EPC_MiningSystemExtendedx

xxxx
EPC_StartRegistrationSaltCavernx

x
x
EPC_CavernContourChangedx

xxxx
EPC_EndRegistrationxxx
EPC_LegalStatusChangedx

xxxx
EPC_OwnerChangedx

xxxx
geopackage
2. Operaties die zijn voorzien gereed te zijn na Q4 2022 (release december)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.