Skip to main content
Skip table of contents

Actuele BRO wijzigingsverzoeken

In onderstaand overzicht zijn de openstaande wijzigingsverzoeken opgenomen. Openstaand betekent dat er nog een besluit door de Change Advisory Board (CAB) moet worden genomen omdat er

  1. aanvullende informatie nodig is van de melder of een expert, of
  2. er een impactanalyse loopt, of
  3. de melding recent is en nog niet in het CAB is behandeld.

Onderstaand overzicht is op 4 september 2023 bijgewerkt.


Voor een volledig beeldscherm: klik op

, rechtsboven de tabel.

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekRegistratieobject of BRO onderdeelStatus

Beslisniveau

Besluit

ArgumentatieLink BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn achterliggende pagina te vinden

object/domein

of BROsysteem


Change Advisory Board of Portfolioraad

Alleen voor gebruik binnen programma
250

BM23 08 00564

Wiertsema & Partners b.v.

Als leverancier van CPT wil ik in de waardenlijst 'sondeernorm' het publicatiejaar van een norm vermeld hebben zodat de evaluatie van de norm terug gevolgd kan worden in de geregistreerde data.

CPT
249

BM23 08 00491

Bro Registratie beheer

Voor het registratiebeheer van de BRO is het wenselijk dat er tooling komt om maaiveldhoogtes te kunnen controleren aan de hand van het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Als output zit ik te denken aan o.a.:

- BRO-ID

- maaiveld van het object in de BRO

- NAP hoogte volgens het AHN op dezelfde locatie

- Afwijking tussen maaiveld BRO en AHN

- Bronhouder

- Dataleverancier

- Datum(s) om rekening te houden met veranderingen in het landschap245

BM23 07 00159

BRO Registratiebeheer

Als beheerder van de BRO

Wil ik dat de IMBRO(/A) XML voorbeeldberichten aangepast worden

Zodat de inhoud hiervan niet per ongeluk in de BRO terecht kan komen

BRO voorbeeldberichten innameimpactanalyse

acties:

  1. Disclaimer bij huidige voorbeeldberichten
  2. onderzoek starten naar de mate waarin deze fouten zich voordoen in de huidige registratie
  3. afhankelijk van resultaat uit 2: evt. vervolgmaatregel
    1. Huidige voorbeeldbericht wordt “test bericht” en naast ieder voorbeeldbericht een “sjabloon bericht” met beschrijving. Bijvoorbeeld: <bronhouder>{vul hier uw bronhouder kvk}</bronhouder>
    2. Eventueel beschikbaarheid “test bericht” beperken tot dataleveranciers

GDFUN-314

243

BM23 07 00104

Rijkswaterstaat

Als gebruiker van het Bronhouderportaal

Wil ik via de API leveringen kunnen controleren

BronhouderportaalImpactanalyse

Impactanalyse door LV BRO team

BRO-13621

GDFUN-312

239

BM23 07 00029

BRO StandaardisatieIn de omschrijving van de waarde ISO17892d12v2018 waarde van Bepalingsprocedure ontbreekt het jaartal.BHR-GTimpactanalyse

betreft een tekstuele aanpassing, heeft wel invloed op domeinwaardetabel.

GDFUN-313

238

BM23 07 00028

BRO StandaardisatieFout in naam waarde: ISO14688d2v2019NEN8990v2020 moet zijn ISO14688d2v2019NEN8991v2020
ISO14688d2v2019NEN8990v2020 waarde van Bepalingsprocedure moet zijn ISO14688d2v2019NEN8991v2020 van toepassing op BHR-G en BHR-GT
BHR- G en BHR-GTimpactanalyse


GDFUN-311

237

BM23 07 00027

BRO Standaardisatiescheuzeria moet eigenlijk zijn scheuchzeria
Bij BHR-G als
SoortVeen = scheuchzeriaveen (= goed)
SoortPlantenrest = scheuzeria (= fout) -> wordt aangepast naar scheuchzeria (in versie 2.99)
Bij BHR-GT
Veensoort = scheuzeriaveen (= fout)
aanpassen waarde kan niet meer (is niet backwards compatible)
komt niet voor bij SFR, BHR-P en BHR-AG
BHR- G en BHR-GTimpactanalyse


GDFUN-310


226BM23 05 00008TAUW

Als data-afnemer van REGIS II

Wil ik via een service de appelboor-functionaliteit kunnen gebruiken

Omdat de appelboor-functionaliteit op het loket een range geeft, maar ik ben op zoek naar de waarde

REGIS IIimpactanalyse


GDFUN-309

224

BM23 05 00125

Verbelco & Provincie overijssel

Als gebruiker van de BRO wil ik

het mogelijk maken om grondwatermonitoringputten die zich buiten onze landsgrenzen bevinden, met bijbehorende meetgegevens, te laten registreren in de BRO,

zodat deze informatie, die van belang kan zijn voor hydrologisch beheer op en van het Nederlands grondgebied, vrij beschikbaar is conform het uitgangsprincipe van de Basisregistratie Ondergrond.

BRO standaard en systeemimpactanalyse


GDFUN-307

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.