Skip to main content
Skip table of contents

GUF Voorbeeldberichten innamewebservice

Let op: onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de ontwerp XSD-bestanden, en niet getest op de software. Er kunnen dus verschillen bestaan met de beschikbare software.


De onderstaande tabel bevat een opsomming van beschikbare voorbeeldberichten, hun intentie en een summiere beschrijving van de inhoud. De eerste 6 voorbeeldberichten zijn gebaseerd op het scenario in de bijlage van de GUF gegevenscatalogus.

NaamDoel en inhoud
01_GUF_StartRegistration.xmlEr wordt een vergunning voor grondwaterontrekking verleend. De grondwaterontrekking bestaat uit een installatie met 1 grondwaterontrekkingsput. In de LV BRO worden de volgende objecten opgevoerd.
02_GUF_NewLicence.xmlEr wordt een wijzigingsvergunning verleend waarbij de maximale putcapaciteit van de ontwerpinstallatie is verhoogd.
03_GUF_AddRealisedInstallation.xmlDe gerealiseerde installatie en put worden geregistreerd.
04_GUF_NewLicence.xmlEr wordt een wijzigingsvergunning verleend voor het toevoegen van een extra put aan de installatie.
05_GUF_ExpandRealisedInstallation.xmlDe extra gerealiseerde put wordt geregistreerd.
06_GUF_ClosureRealisedPart.xmlDe gerealiseerde installatie en de putten worden buiten werking gesteld.
10_GUF_EndLicenceBeëindigen van een recht tot het gebruik van grondwater door het grondwatergebruiksysteem.
11_GUF_GeometryRealisedSurfaceInfiltrationAanpassen van de geometrie van de oppervlakte infiltratie van een gerealiseerde installatie van het grondwatergebruiksysteem.
12_GUF_HeightMelden van de verandering van de hoogte van het maaiveld t.o.v. NAP, waarbij de putdiepte en de diepte van de bovenkant van het filter ook zijn veranderd.
13_GUF_WellFunctionMelden van de verandering van de putfunctie van een gerealiseerde installatie van het grondwatergebruiksysteem.
14_GUF_ClosureBeëindigen van de registratie van het grondwatergebruiksysteem.

20_replace_GUF_AddRealisedInstallation

Correctie door het vervangen op de tijdlijn van een eerder geregistreerde toevoeging van een gerealiseerde installatie.
21_insert_GUF_NewLicenceCorrectie door het invoegen in de tijdlijn van een niew recht.
22_move_GUF_ClosureCorrectie door het verplaatsen op de tijdlijn van een eerder geregistreerde beëindiging van de registratie van het grondwatergebruiksysteem.
23_delete_GUF_ClosureCorrectie door het verwijderen uit de tijdlijn van een eerder geregistreerde beëindiging van de registratie van het grondwatergebruiksysteem.

File Modified

XML File 01_GUF_StartRegistration.xml

Sept 05, 2023

XML File 02_GUF_NewLicence.xml

Sept 05, 2023

XML File 03_GUF_AddRealisedInstallation.xml

Sept 05, 2023

XML File 04_GUF_NewLicence.xml

Sept 05, 2023

XML File 05_GUF_ExpandRealisedInstallation.xml

Sept 05, 2023

XML File 06_GUF_ClosureRealisedPart.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.