Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatermonitoring in samenhang

Op deze pagina staan voorbeeldberichten voor het aanleveren van grondwaterwatermonitoringgegevens in samenhang.

Deze voorbeeldberichten horen bij de volgende versies van de registratieobjecten:

 • GMW 1.1 (Grondwatermonitoringput)
 • GLD 1.0 (Grondwaterstandonderzoek)
 • GAR 1.0 (Grondwatersamenstellingsonderzoek)
 • GMN 1.0 (Grondwatermonitoringnet)


Korte uitleg vanuit de gegevenscatalogus

In de catalogus voor Grondwaterstandonderzoek staat de volgende businessregel onder 5.3.5.2 observatieperiode (Link https://docs.geostandaarden.nl/bro/gld/#global_class_Model_Observatie )

"De observatieperioden mogen elkaar niet overlappen wanneer de waarde van het attribuut type observatie van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan reguliereMeting EN de waarde van het attribuut mate beoordeling van de entiteit Metadata observatie gelijk is aan volledigBeoordeeld. "

In de toelichting bij dit attribuut staat aanvullend:

"Observatieperioden van volledige beoordeelde tijd-meetwaardereeksen mogen niet overlappen, de einddatum van de ene periode mag wel gelijk zijn aan de begindatum van de volgende periode."

Dit betekent dus dat alleen bij observaties met reguliere metingen die volledige beoordeeld zijn, de observatieperiode niet mag overlappen. De einddatum van de ene periode mag wel gelijk zijn aan de begindatum van de volgende periode, dat valt niet binnen de definitie van overlappen. Voor een visuele weergave onderstaande figuur.


Er worden geen eisen gesteld aan de volgorde van aanlevering, bij geen van de verschillende observatietypen. Dat is deel ook in dit plaatje verwerkt door middel van de observatienummering.


Voorbeeldberichten en bijbehorende toelichting

Ter illustratie zijn een aantal voorbeeldberichten samengesteld die de samenhang tussen registratieobjecten in het grondwatermonitoring-domein laten zien.

De voorbeeldberichten zijn gebaseerd op correcte berichten met fictieve waardes. De berichten valideren tegen de validatieservice van het demo-bronportaal. 

Er zijn veel scenario's denkbaar, maar voor deze berichten zijn we uitgegaan van een heel simpel scenario:

 1. Er zijn twee bestaande grondwatermonitoringputten (GMW). Voor de volledigheid zijn de StartRegistratie-brondocumenten van deze GMW's ook toegevoegd. 
 2. Deze GMW's bevatten beide twee buizen. Eén voor grondwaterkwaliteitsonderzoek en één voor grondwaterstandmonitoring.
 3. In het scenario worden twee grondwatermonitoringnetwerken (GMN's) gemaakt:
  1. één voor grondwaterkwaliteitsonderzoek met meetpunten gebaseerd op de buizen voor grondwaterkwaliteitsonderzoek in de twee GMW's => dit is GMN_1
  2. één voor grondwaterstandmonitoring met meetpunten gebaseerd op buizen voor grondwaterstandmonitoring in de twee GMW's. => dit is GMN_2
 4. Voor GMN_1 is één startRegistratie grondwaterkwaliteitsonderzoek (GAR) toegevoegd.  
 5. Voor GMN_2 is één startRegistratie grondwaterstandmonitoring (GLD) toegevoegd.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

 

De volgorde van aanleveren is belangrijk omdat voor aanleveren van de GMN's de BRO-ID's van de GMW's bekend moet zijn. En voor het aanleveren van de GAR en GLD documenten moeten de BRO-ID's van de GMN's bekend zijn.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:  

Hier onder vind u de voorbeeldberichten. Door op de link te klikken kunt u deze downloaden.

01StartRegistratieGMW_01_SamenhangGM.xml

02StartRegistratieGMW_02_SamenhangGM.xml

03StartRegistratieGMN_01_SamenhangGM.xml

04StartRegistratieGMN_02_SamenhangGM.xml

05StartRegistratieGAR_01_SamenhangGM.xml

06StartRegistratieGLD_01_SamenhangGM.xmlJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.