Skip to main content
Skip table of contents

Levering bekijken (Leveranciers)

Wat kun je doen?

Je kunt de volgende acties uitvoeren:

  • Een levering in een machtiging opzoeken
  • De leveringsdetails van de levering bekijken
  • De leveringshistorie bekijken
  • De levering op de landkaart bekijken
  • Details bekijken van brondocumenten in de levering
  • Grafieken van brondocumentgegevens bekijken

Een levering in een machtiging opzoeken

Ga naar de betreffende machtiging.

Klik de machtiging open.

Ga naar het tabblad leveringen.

Je ziet het Leveringsoverzicht met daarin de leveringen in de machtiging, voor zover aanwezig.


Leveringsdetails bekijken

Open de levering die je wilt bekijken in het Leveringsoverzicht door op het levering-ID te klikken.

Nu worden de Leveringsdetails getoond.

Kies desgewenst het potloodsymbool om een extra label toe te voegen.

Kies desgewenst voor Download zip om de XML-bestanden in een zipbestand op te halen.

Leveringshistorie bekijken

Scroll in de Leveringsdetails naar beneden om de Leveringshistorie te bekijken:

Levering op de landkaart bekijken

Scroll in de Leveringsdetails naar beneden om de aangeleverde bestanden op de landkaart te bekijken.

In dit voorbeeld is er één brondocument te zien, te herkennen aan het groene symbool.

Brondocument bekijken

Klik op een symbool op de kaart om details in te zien van één van de brondocumenten in de levering:

Grafiek van brondocumentgegevens bekijken

Klik op de tab Grafiek om grafische weergave van gegevens in het brondocument in te zien.

Dit kan bijvoorbeeld een grafiek zijn van een meting of een technisch schema van een constructie of een wijziging op een constructie.

Grafieken en schema’s zijn niet altijd beschikbaar. Alleen als ze beschikbaar zijn wordt het tabje Grafiek getoond.

Bij Grafiektype kun je andere grafieken kiezen als die beschikbaar zijn.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.