Skip to main content
Skip table of contents

BRO Beheer roadmap 2023 - 2026

Hier wordt de roadmap voor Beheer van fase 1 van de BRO weergegeven. Het is een visuele weergave van de items die zijn opgenomen in het BRO Jaarplan Beheer en Doorontwikkeling voor de Basisregistratie Ondergrond 2023. Het plan in inclusief een meerjarenperspectief 2023 t/m 2026 . 

Het Jaarplan is opgesteld in december 2022 en zal binnenkort in zijn geheel worden gepubliceerd via de BRO website.

De roadmap dmv kwartaalplanningen voor het BRO programma Fase 1, de ontwikkeling van het BRO systeem en geplande registratieobjecten, vind u op de volgende pagina.

Door een klik op onderstaande figuren kun je de weergave uitvergrotenJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.