Skip to main content
Skip table of contents

Ontwerpschema

Samenhang in de BRO-Keten


Globaal ontwerp BRO-keten

Onderstaand schema geeft een overzicht van de positie van het Bronhouderportaal in de BRO-keten en de koppelvlakken met de omgeving:

BRO-Ketenarchitectuur

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.