Skip to main content
Skip table of contents

XML schema definities (xsd's en wsdl's)


Alle berichtenschema's worden beschikbaar gesteld via de volgende links.


Voor de xsd's: https://schema.broservices.nl/xsd/


voor de wsdl's: https://schema.broservices.nl/

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.