Skip to main content
Skip table of contents

Beschikbare BRO-versies Digitaal Geologisch Model

Het Digitaal Geologisch Model (DGM) is vanaf 2020 beschikbaar via de beide uitgifteportalen BRO PDOK en broloket. Via onderstaand schema is te zien welke leveringen beschikbaar zijn geweest in het verleden (van-tot) en welke levering actueel beschikbaar is.

'Oude leveringen' zijn opvraagbaar via support@broservicedesk.nl.

Versie standaard

(gegevenscatalogus)

versie model


BRO IDgeldigheidsperiode
vantot
1.0DGM v2.2DGM0000000000011 januari 2020beschikbaar
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.