Skip to main content
Skip table of contents

FRD Uitgifte voorbeeldberichten

Onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de XSD-bestanden, maar nog niet getest op de software die in productie zal gaan. Dit is voorzien medio november/december 2021, uiterlijk voor de releasedatum van dit registratieobject - 16 december 2021.


De voorbeeldberichten staan beschreven  in de FRD berichtencatalogus uitgiftewebservice.

File Modified

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_Rejection.xml

Sept 05, 2023

XML File FRD_O.xml

Sept 05, 2023

XML File FRD_O_DP.xml

Sept 05, 2023


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.