Skip to main content
Skip table of contents

Grondwatergebruiksysteem (GUF)

Documentatie Grondwatergebruiksysteem GUF

Productie vanaf 1 november 2022

Gegevenscatalogus

Gebruikersvriendelijke versie catalogus GUF 1.0- 23 juni 2021

Scopedocument

Scopedocument domein Grondwatergebruik (GU)

Verslag van publieke consultatie

verslag publieke consultatie

Werkafspraken

Werkafspraak GUF - niet openbaarheid put- en filterdiepte

Werkafspraak GUF - alternatieve oplossing optionele gegevens
Generieke werkafspraak waardelijsten GUF

Berichtencatalogus innamewebservice

GUF Berichtencatalogus innamewebservice

Handreiking aanleveren BRO-gegevens

handreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens

Voorbeeldberichten innamewebservice

GUF Voorbeeldberichten innamewebservice

Berichtencatalogus uitgiftewebservice

GUF Berichtencatalogus uitgiftewebservice

Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

GUF Voorbeeldberichten uitgiftewebservice

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/

Overzicht beschikbare operaties domein Grondwatergebruik

grondwatergebruik-overzicht-beschikbare-operaties

URL's publieke REST services

REST services voor GUF volgen 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.