Skip to main content
Skip table of contents

Verrijkingstokens

Let op: Alleen een medewerker van een Bronhouderorganisatie kan een verrijkingstoken aanmaken.

Uitleg verrijkingstokens

Na aanmaak van een levering kan een (interne) controleur de levering goedkeuren of afkeuren. Ten behoeve van deze controle kunnen er gegevens worden toegevoegd aan de levering of aan de brondocumenten van de levering. Het gaat hierbij om notities (tekst) en/of bijlagen (bestanden).

Er kunnen 3 types notities worden toegevoegd: info-, warning- en error-notities.

Raadpleeg de API-documentatie voor meer informatie over verrijkingstokens.

De Demo-omgeving heeft eigen API-documentatie


Verrijkingstokens in het Bronhouderportaal

Je kunt als bronhouder een verrijkingstoken aanmaken in het Bronhouderportaal.

Wanneer je in het Home-scherm de blauwe balk met daarop "Mijn organisatie" openklikt, dan verschijnt er een tab genaamd 'tokens'.

Hier kun je een verrijkingstoken aanmaken en kopiëren.

Een token wordt maar één keer getoond. Zorg ervoor dat je het token direct na het aanmaken kopieert en invoert op de plek waar het token terecht moet komen.

Ook zie je hier eerder aangemaakte verrijkings,- en validatietokens en kun je aangemaakte tokens hier weer verwijderen.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.