Skip to main content
Skip table of contents

Catalogus SFR

Hier vind u de de gegevenscatalogus voor Bodemkundig Wandonderzoek (SFR). Versie 2.0 hoort bij versie 2.0 van de software welke op 1 juli 2021 in productie is gegaan (tranche 3 van het programma). Ook, catalogus 2.0.99 hoort bij versie 2.0 van de software, in deze catalogus is de werkafspraak aanleveren verwerkt in de catalogus. 

Vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2021 stond versie 1.0 voor SFR in productie (tranche 2). De samenhangende documentatie van deze oude versie, inclusief gegevenscatalogus 1.0 vind u via deze link Documentatie SFR versie 1.0

product (*

versie

datum in werking

publicatiedatum

Juridische gegevenscatalogus

1.0 uit productie

1-1-2019


Gebruiksvriendelijke gegevenscatalogus SFR

2.0 in productie

1-7-2021

25 maart 2020

Juridische gegevenscatalogus

2.0.99 in productie

1-1-2023

15 Juli 2022

TODO: Juridische gegevenscatalogus SFR

Memo wijzigingen 2.1 t.o.v. 2.0

2.1 in productie

1-1-2023

1 september 2022

(*    De juridische versie van de catalogus, betreft de versie zoals deze is opgenomen in de Regeling Basisregistratie Ondergrond. In de gebruiksvriendelijke versie zijn toelichtingen op de catalogus opgenomen en de betreffende versie is 'klickable' gemaakt.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.