Skip to main content
Skip table of contents

2-Factor authenticatie instellen

Deze instructie is voor medewerkers van een bronhouderorganisatie die inloggen met een e-mailaccount.

Gebruikers die inloggen met eHerkenning kunnen geen extra 2-factorauthenticatie aanzetten in het Bronhouderportaal.

Na het inschakelen van 2-factorauthenticatie moet je als gebruiker, naast inloggen met je e-mailadres en wachtwoord, een authenticatiecode invullen bij het inloggen.


Hoe kan ik 2-factor authenticatie instellen?

Klik rechts bovenin op je naam om je profiel te openen.

Ga naar de menu-optie 'Beveiliging'

Volg het stappenplan dat je in het scherm ziet.

Na het succesvol volgen van het stappenplan is 2-factorauthenticatie ingeschakeld.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.