Skip to main content
Skip table of contents

Geologisch booronderzoek (BHR-G)

Documentatie Geologische booronderzoek BHR-G

Productie (vanaf 1 januari 2022)

Inname uit productie 22 februari 2022

software versie 2.0

gegevenscatalogus 2.0

Verwacht vanaf 1 januari 2023 in Productie

software versie 2.0

gegevenscatalogus 2.1

Scopedocument

Scopedocument BHR-G 1.2

Scopedocument BHR-G 1.2

Gegevenscatalogus

gebruiksvriendelijke versie catalogus BHR-G 2.0

Juridische versie catalogus BHR-G 2.1 

Werkafspraak

Geotechnische grondsoort Booronderzoek (BHR)

werkafspraak verwerkt in gegevenscatalogus 2.1

Verslag van publieke consultatie

link naar verslag publieke consultatie 1.99

link naar verslag publieke consultatie 1.99

Storymap

Storymaps booronderzoek

Storymaps booronderzoek

Berichtencatalogus innameservices

BHR-G berichtencatalogus innamewebservices

BHR-G berichtencatalogus innamewebservices

Voorbeeldberichten innameservices

BHR-G Voorbeeldberichten innameservices

BHR-G Voorbeeldberichten innameservices

Berichtencatalogus uitgifteservices

BHR-G Berichtencatalogus uitgiftewebservice

BHR-G Berichtencatalogus uitgiftewebservice

Voorbeeldberichten uitgifteservices

BHR-G Voorbeeldberichten uitgifteservice

BHR-G Voorbeeldberichten uitgifteservice

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

https://schema.broservices.nl/

https://schema.broservices.nl/

URL's publieke REST services

publieke REST service

publieke REST service

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.