Skip to main content
Skip table of contents

Grondwaterproductiedossier (GPD)

Documentatie Grondwaterproductiedossier GPDProductie vanaf 1 november 2022)
GegevenscatalogusGPD gebruiksvriendelijke catalogus 1.0 - 23 juli 2021
ScopedocumentScopedocument domein Grondwatergebruik (GU)
Verslag van publieke consultatieverslag publieke consultatie catalogus 0.9
Berichtencatalogus innamewebserviceGPD berichtencatalogus innamewebservice
Handreiking aanleveren BRO-gegevenshandreiking voor het aanleveren van BRO-gegevens
Voorbeeldberichten innamewebserviceGPD voorbeeldberichten inname
Berichtencatalogus uitgiftewebserviceGPD berichtencatalogus uitgiftewebservice
Voorbeeldberichten uitgiftewebserviceGPD voorbeeldberichten uitgifte

Berichtenschema's - xsd's en wsdl's

Let op: nog in concept, definitieve versie's volgen na release 1.0 versie

https://schema.broservices.nl/
Overzicht beschikbare operaties domein Grondwatergebruikgrondwatergebruik-overzicht-beschikbare-operaties
URL's publieke REST servicesREST services voor GUF volgen
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.