Skip to main content
Skip table of contents

GPD voorbeeldberichten uitgifte

Let op: onderstaande voorbeeldberichten zijn gevalideerd aan de ontwerp XSD-bestanden, en niet getest op de software. Er kunnen dus verschillen bestaan met de beschikbare software.


File Modified

XML File DO_Response_Rejection.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Request.xml

Sept 05, 2023

XML File DO_Response_BRO_DO.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_O_DP.xml

Sept 05, 2023

XML File GPD_O.xml

Sept 05, 2023

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.