Skip to main content
Skip table of contents

Levering controleren (Leveranciers)

Controleren in het Bronhouderportaal

Het Bronhouderportaal biedt de mogelijkheid om de bestanden die een andere partij heeft aangeleverd te controleren en de levering vervolgens goed- of af te keuren.

Om dat te kunnen doen heb je in het Bronhouderportaal een controlemachtiging nodig. Deze machtiging kan de opdrachtgever voor jouw organisatie aanmaken.

Je kunt ook de machtiging delegeren.

Wat kun doen?

Als je organisatie een controlemachtiging ontvangen heeft, dan zie je dat aan de machtiging:

Je kunt leveringen aan deze machtiging goed,- of afkeuren.


Een levering goed,- of afkeuren

Ga naar de betreffende machtigin.

Open de machtiging door erop de klikken.

Kies de levering die je wilt goedkeuren door er in het Leveringsoverzicht op te klikken.

Controleer in de Leveringsdetails of de inhoud van de levering klopt.

Voor de mogelijkheden voor het bekijken van een levering, raadpleeg dan de pagina levering bekijken.

Kies desgewenst voor Goedkeuren of Afkeuren:

Wanneer je de levering bevriest voor overleg, dan kun je de levering op een later moment alsnog goed,- of afkeuren. Bij het Bevriezen voor overleg ontvangt de leverancier of bronhouder geen notificatie. Je dient hierover zelf contact op te nemen met de opdrachtgever.


Meerdere leveringen tegelijk goedkeuren of afkeuren

Als Controleur kun je meerdere leveringen tegelijk goedkeuren of afkeuren.

Ga naar het leveringoverzicht:


Filter op Volgende actie:


Selecteer Controleren

Alle leveringen die nog gecontroleerd moeten worden, worden nu getoond.

Vink aan de linkerkant aan welke leveringen je wilt controleren. Je kunt ook in één keer alle leveringen aanvinken door in de grijze balk het vinkje te zetten.

Scroll naar benden en kies voor goedkeuren of afkeuren:


Alle aangevinkte leveringen op deze pagina worden nu goedgekeurd of afgekeurd. Indien er meerdere pagina's met leveringen zijn die je tegelijk wilt controleren, dan herhaal je deze stappen.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.