Skip to main content
Skip table of contents

Gegevensmodel

Opbouw van de gegevensstructuur in het Bronhouderportaal.


Voor applicatiebeheerders

 • Applicatieniveau
  • Organisaties

Voor Bronhouders

 • Organisatieniveau

  • Organisatievoorkeuren
  • Algemene autorisaties
 • Projectniveau

  • Projectgegevens
  • Projectautorisaties
 • Machtigingsniveau

  • Machtigingsgegevens
  • Machtigingsstatus
 • Leveringsniveau

  • Leveringsgegevens
  • Leveringsstatus
 • Bestandsniveau

  • Bestandsgegevens
  • Bestandsstatus
 • Gegevensniveau

  • Metagegevens
  • Meetgegevens

Voor leveranciers

 • Organisatieniveau
  • Organisatievoorkeuren

  • Machtigingsniveau

   • Machtigingsgegevens
   • Machtigingsstatus
  • Leveringsniveau

   • Leveringsgegevens
   • Leveringsstatus
  • Bestandsniveau

   • Bestandsgegevens
   • Bestandsstatus
  • Gegevensniveau

   • Metagegevens
   • Meetgegevens
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.