Skip to main content
Skip table of contents

BRO wijzigingsbeheer

Op de volgende Pagina op basisregistratie.nl hebben wij het BRO wijzigingenproces toegelicht. Hier onder is het proces schematisch weergegeven.

Processchema Wijzigingsverzoeken BROVisuele en statistische weergave van de BRO wijzigingsverzoeken (per 16 mei 2024)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.