Op de volgende Pagina op basisregistratie.nl hebben wij het BRO wijzigingenproces toegelicht. Hier onder is het proces schematisch weergegeven.

Processchema Wijzigingsverzoeken BRO

Op onderstaande pagina's hebben wij de ingediende wijzigingsverzoeken weergegeven, al dan niet geaccepteerd, geweigerd of reeds gerealiseerd.