Skip to main content
Skip table of contents

Lijst Gerealiseerde BRO wijzigingsverzoeken

In dit overzicht zijn de wijzigingsverzoeken weergegeven die inmiddels binnen de BRO zijn gerealiseerd én beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

De lijst is geactualiseerd op 3 mei 2024 .

Via de volgende link kun je de lijst inzien en opvragen: Gerealiseerde wijzigingsverzoeken BRO.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.