Skip to main content
Skip table of contents

Actuele BRO wijzigingsverzoeken

In onderstaand overzicht zijn de openstaande wijzigingsverzoeken opgenomen. Openstaand betekent dat er nog een besluit door de Change Advisory Board (CAB) moet worden genomen omdat er

  1. aanvullende informatie nodig is van de melder of een expert, of
  2. er een impactanalyse loopt, of
  3. de melding recent is en nog niet in het CAB is behandeld.

Onderstaand overzicht is op 21 november 2023 bijgewerkt.


Voor een volledig beeldscherm: klik op het hekje rechtsboven de tabel.

volgnr

Meldingsnummer

BRO servicedesk

MelderWijzigingsverzoekDomein of voorzieningRegistratieobject of BRO componentStatus

Beslisniveau

Besluit

ArgumentatieLink BRO backlog 

BM[jaartal][maand][volgnr.]organisatie

veelal samenvatting in de vorm van een user story

De volledige teksten zijn achterliggende pagina te vinden

Change Advisory Board of Portfolioraad

Alleen voor gebruik binnen programma
264
BM23 11 00256

Rijkswaterstaat

Als bronhouder

Wil ik een overzicht van al mijn projecten op kunnen vragen via de BHP API

Bronhouderportaal
BronhouderportaalProjectenIngediend256
BM23 10 00198
TNO

Als dataleverancier wil ook kunnen zien voor welke projecten leveringen nog niet zijn doorgeleverd door de bronhouder, zodat ik erop kan toezien dat leveringen worden afgerond voordat ze voorlopen.

BRO systeemBronhouderportaalimpactanalyse

DEze functionaliteit is reeds aanwezig voor bronhouders. 
 - Dataleverancier functionaliteit raadplegen status doorleveringen SELECTED
255
BM23 09 00370
Gemeente AmsterdamAls controleur van BHR-GT wil ik uitgebreidere controlemogelijkheden hebben (in de vorm van visualisaties) in BHP, zodat ik de controle goed uit kan voerenEn/ofWil ik de verschillende onderdelen apart aan kunnen leveren zodat het goedkeuringsproces geen belemering geeft voor het doorzetten naar de LV 
Bodem- & GrondonderzoekBHR-GTin behandeling LV BRO team226BM23 05 00008TAUW

Als data-afnemer van REGIS II

Wil ik via een service de appelboor-functionaliteit kunnen gebruiken

Omdat de appelboor-functionaliteit op het loket een range geeft, maar ik ben op zoek naar de waarde

BRO modellenREGIS IIimpactanalyse


GDFUN-309

224

BM23 05 00125

Verbelco & Provincie overijssel

Als gebruiker van de BRO wil ik

het mogelijk maken om grondwatermonitoringputten die zich buiten onze landsgrenzen bevinden, met bijbehorende meetgegevens, te laten registreren in de BRO,

zodat deze informatie, die van belang kan zijn voor hydrologisch beheer op en van het Nederlands grondgebied, vrij beschikbaar is conform het uitgangsprincipe van de Basisregistratie Ondergrond.

alle domeinenStandaardimpactanalyse


GDFUN-307


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.